De waarneming van geluid is een van de meest belangrijke factoren bij menselijke interactie, omdat het mogelijk maakt om te communiceren. Geluidwaarneming vervult ook een belangrijke rol bij het waarnemen van ruimtelijkheid. Akoestiek beschrijft de uitbreiding van geluid (in gebouwen). Een goede akoestiek betekent dat men moeiteloos kan communiceren, er voldoende privacy in een (open) kantooromgeving is, dat mensen tegen lawaaibronnen zijn beschermd, en er een gezonde omgeving is die patiëntherstel of productiviteit bevordert.

Licht, temperatuur, luchtkwaliteit, ventilatie, vocht en tocht zijn aspecten die naast geluid van invloed zijn op de mate van behaaglijkheid in een gebouw, en vallen onder het domein bouwfysica. Behaaglijkheid (of comfort) is voornamelijk subjectief; alle bouwfysische aspecten spelen gezamenlijk een rol hierbij. Verantwoord gebruik van grondstoffen is een belangrijk topic binnen bouwfysica. Hierbij gaat veel aandacht naar energiezuinige technieken en installaties, die kostenbesparing realiseren. Echter, de belangrijkste focus ligt op het nastreven van een zo comfortabel mogelijk binnenklimaat, omdat dit ziekteverzuim voorkomt, productiviteit vergroot, welbevinden vergroot en ziekteherstel (in ziekenhuizen) verkort. Daarmee wordt automatisch veel geld bespaard.

Akoestiek en Bouwfysica services

Bij Royal HaskoningDHV werken we samen met ingenieurs, architecten, productontwikkelaars en bouwers. We streven een integrale werkwijze na tussen deze disciplines vanaf het eerste concept tot het laatste detail. Wij helpen onze klanten met:

  • Bepalen van akoestische en bouwfysische streefwaarden in bouwprojecten, waarbij we focussen op een gezond- , productief- en duurzaam binnenklimaat.
  • Bereiken van een goede akoestiek in nieuwe of bestaande gebouwen. We hebben uitgebreide ervaring met ziekenhuizen, data centers, laboratoria, luchthavens, musea, concertgebouwen, industriegebouwen, kantoren en woningen.
  • Vaststellen van geluid- of trillingsproblemen. We beschikken over uiteenlopende meet- en computersimulatietechnieken, waarmee we elk geluidprobleem in kaart kunnen brengen en ook een praktijkgerichte oplossing kunnen bieden.
  • Onderzoek naar bouwfysische aspecten (thermisch comfort, daglicht, vocht). Met uitgebreide simulatietechnieken kunnen we innovatieve concepten toetsen en helpen we onze klant door elke ontwerpuitdaging heen, waar dan ook ter wereld. Zo kunnen we bijvoorbeeld met onze Low Temp Calculator inzicht en advies geven over het behouden of verbeteren van thermisch comfort.
  • Theatertechnisch advies. Nederland kent een rijke theatercultuur met een zeer veelzijdig aanbod aan podiumkunsten. Dit vraagt een enorme flexibiliteit aan theatertechnische voorzieningen. Wij helpen onze klant in de procesbegeleiding, theatertechnisch ontwerp en aanbestedingsprocedures voor verschillende percelen (zoals stoelen, audio-installaties, toneelmechanische installaties, toneellichtinstallaties en theaterdoeken).