Stakeholders verwachten steeds meer dat ondernemingen verantwoordelijkheid nemen voor de invloed die zij hebben op de samenleving. Niet (uitsluitend) vanuit organisatorisch altruïsme, maar vooral ook omdat het de toekomstbestendigheid en de waarde van de organisatie ten goede komt en bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. De adviesgroep duurzaam ondernemen van Royal HaskoningDHV staat sinds 1999 ondernemingen met raad en daad bij met het invulling geven aan duurzaam ondernemen. Dit doen we voor alle denkbare sectoren in de economie, met betrokken adviseurs die zowel vanuit een strategisch als praktische insteek bedrijven helpen.