De noodzaak van toezicht en handhaving van corona maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moeten we voldoende afstand van elkaar houden, tenzij we uit één huishouden komen. Aan deze maatregel zijn sancties verbonden voor zowel individuen als organisaties. Ziekenhuizen, sport en concert stadiums, parken, winkelstraten/winkelcentra, enz. krijgen te maken met grotere bezoekersaantallen na de versoepeling van de intelligente lockdown en worden uitgedaagd een veilige maar toch inspirerende omgeving te creëren. En hoe kan er zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van de schaarse beschikbare ruimte?

Neem contact op


Bob Randsdorp

Director Business Development Smart Mobility

NL - Amersfoort

Verstuur bericht Verstuur bericht

Voetgangersstromen optimaliseren met succesvolle, bestaande software

Royal HaskoningDHV is als ingenieursbureau al tientallen jaren betrokken bij monitoring en beïnvloeding van voetgangersstromen op stations, vliegvelden en in de openbare ruimte en levert hiervoor een eigen ontwikkelde crowd monitoring software. Deze software maakt onderdeel uit van de People Flows oplossing van Royal HaskoningDHV waarin de mens centraal staat en data wordt benut om de publieke ruimte slim in te richten en in te spelen op de veranderende wensen van inwoners en bezoekers van de stad.

Deze reeds toegepaste en bewezen crowd monitoring software is nu doorontwikkeld speciaal voor het monitoren van corona maatregelen. De nieuwe software maakt het volgende mogelijk:

• Real-time drukte en afstanden tussen mensen monitoren terwijl onderscheid gemaakt wordt tussen individuen, stellen en groepen.
• Overtredingen en gevaarlijke situaties signaleren.
• Effect van maatregelen of KPI’s volgen door middel van historische inzichten.
• Voorspelling van drukte om planning van inzet en preventieve maatregelen mogelijk te maken.
• Verantwoordelijke organisaties én bezoekers actief informeren.

Crowd Management in elke publieke ruimte

Onze aanpak voor gezonde afstand in publieke ruimtes kan zich bewijzen oip allerlei verschillende locaties en gebieden die te maken krijgen met steeds weer andere voetgangersstromen:

Binnensteden

Parken

Stations

Vliegvelden

Winkelcentra

Attractieparken

 Ziekenhuizen   

 

Royal HaskoningDHV levert een end-to-end solution door naast de software ook de hardware te verzorgen en daarnaast te adviseren aan de hand van verkregen data. Dit wordt gedaan met partners zoals Connection Systems, marktleider in crowd monitoring hardware in het openbaar gebied en in het leveren van flexibel cameratoezicht.

Hoe werkt het

• Slimme 3D telsensoren stellen, volledig anoniem, de aantallen en locaties van personen vast met een nauwkeurigheid van tenminste 98% (de hoogst mogelijke kwaliteit).
• Een eenvoudig dashboard met de verkregen data geeft informatie over KPI’s waaronder aantallen personen en situaties waarbij de 1,5 meter maatregel niet wordt nageleefd 
• Bezoekers en beheerders kunnen via borden, een app of website actief geïnformeerd worden over drukte en risico’s zodat zo nodig kan worden opgetreden om de publieke veiligheid te waarborgen.
• Historische data maakt mogelijk dat continue geadviseerd kan worden over de effectiviteit van de maatregelen en aanpassingen van het beleid.

De integrale oplossing kan binnen 2 werkdagen worden gerealiseerd en is erop gericht om de klant te ontzorgen. 

100% privacy proof

Zonder gebruik te maken van videobeelden, detecteren de telsensoren volledig automatisch bewegende objecten en trajecten die deze afleggen. Deze gegevens worden direct in de sensor geanonimiseerd, waardoor er in de gehele keten geen persoonsgegevens worden opgeslagen op basis van de principes dataminimalisatie en Privacy by Design. De crowd monitoring oplossing voldoet volledig aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wettelijk verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment) is uitgevoerd met een positief resultaat.

Bewezen in de praktijk

PedCast1.5 is wordt reeds succesvol ingezet in de praktijk, voorbeelden waar PedCast is toegepast:

• Parken in Amsterdam: Tijdens Koningsdag werd het aantal aanwezigen en in- en uitstroom via verschillende uitgangen van Vondelpark gemeten.
• ‘Hotspots’ zoals winkelstraten: Monitoring van drukte en afstanden tussen mensen op de Albert Cuyp markt en inzichtelijk maken van data over de naleving van de 1,5 meter maatregel.

 

Weten hoe Royal HaskoningDHV kan helpen met crowd management voor de ruimte waar u verantwoordelijk voor bent? Neem contact met ons op.

Verstuur bericht