Anticiperen op komende wet- en regelgeving

Om onze belasting op het klimaat te verminderen en de energietransitie in een stroomversnelling te brengen zijn er verschillende wetten, plichten en regels opgesteld door de Nederlandse overheid, veelal gebaseerd op internationale wetgeving. 

Huidige energiewetgeving

Het gaat om de energiebesparingsplicht, de informatieplicht energiebesparing en de EED-auditplicht waaraan organisaties moeten voldoen. 

Bovenwettelijke afspraken

Daarnaast hebben veel organisaties zich via brancheorganisaties gecommitteerd aan het Klimaatakkoord met doelstellingen voor 2030 en 2050 en het opstellen van routekaarten. Tenslotte is er wetgeving in ontwikkeling die grote impact zal hebben voor gebouwen die nog in gebruik zijn tot na 2050.

Toekomstige wetgeving

Voor u als gebouweigenaar is het essentieel om u niet alleen te richten op bestaande regelgeving, maar ook alvast te anticiperen op toekomstige eisen. De verwachting is dat gebouwen moeten voldoen aan een energieprestatienorm die bepaald wordt door de hoeveelheid duurzame energie die we in Nederland kunnen opwekken. De Dutch Green Building Council (DGBC) is het platform waarop wordt uitgewerkt hoe hoog de lat zal moeten komen te liggen voor verschillende gebouwtypes met de norm ‘Paris Proof’. De wetgever zal er niet aan ontkomen om normen volgens dit principe in wetgeving te zetten. Zolang dat nog niet is gebeurd, hanteren wij ‘Paris Proof’ als richtlijn voor de norm waaraan gebouwen in 2050 moeten voldoen. 

We zijn goed aangesloten bij ontwikkeling van nieuwe wetgeving en gebruiken deze kennis om onze klanten beter geïnformeerde besluiten te laten nemen voor de lange termijn.

Wilt u weten waar u moet beginnen, kijk op de pagina 'Aan de slag' 

Meer weten?

Wilt u meer weten over energietransitie voor gebouwen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

EED-auditplicht: download infographic

infographic over de energiebesparings- en informatieplicht

Energietransitie tijdlijn: download infographic