De EED-auditplicht, de informatieplicht energiebesparing en de erkende maatregelenlijst. Het zijn wetten en normen waaraan gebouwen in de komende jaren moeten voldoen, in het kader van de energietransitie. Wilt u weten aan welke eisen uw gebouwen (nog meer) moeten voldoen en per wanneer? De energietransitietijdlijn voor gebouweigenaren geeft het tijdpad van de energietransitie weer, met links naar de relevante wetten en normen. Klik op onderstaande afbeelding om de energietransitietijdlijn voor gebouweigenaren te bekijken en te downloaden.

Meer weten?

Wilt u weten welke maatregelen nodig zijn om uw gebouwen aan de energietransitiewetgeving te laten voldoen?
Neem dan contact op met: