Dialoog & beslistraject

 • Stap 1 - Vaststellen ambities & KPI's, scope gebouwen
 • Stap 2 - Desk research, relevante gebouwinformatie verzamelen
 • Stap 3 - Identificeren kansen aan de hand van database
 • Stap 4 - Maatregelpakket scenario's
 • Stap 5 - Check kosten en effecten maatregelpakketen, samenloop met o.a. MJOP en subsidies
 • Stap 6 - Business case, financiëring en fasering, besluitvorming
 • Stap 7 - Inkoopstrategie, engineering & realisatie
 • Stap 8 - Monitoring KPI's, benchmarking

VAN AMBITIES TOT IMPACT

FastLane ondersteunt het hele traject van het formuleren van ambities tot het financierings- en inkoopproces, implementatie en monitoren van de resultaten.

Onder meer de volgende aspecten komen aan bod in de aanpak:

 • Als start vormen we een gezamenlijk team, hiermee creëren we draagvlak, definiëren de juiste ambities en juiste scope van gebouwen.
 • Op basis van de ambities en scope verzamelen we de relevante gebouwdata (optioneel met inspectie), om vervolgens een lijst met mogelijke maatregelen toe te wijzen.
 • Voor het omzetten van de maatregelen in realistische en integrale pakketten (scenario’s) organiseren we ‘expertsessies’, waarbij we de gebouwen en maatregelen doorlopen
 • Na het samenstellen van pakketten worden de verwachte kosten en effecten verfijnd, en gerelateerd met bestaande onderhoudsplanningen en mogelijke subsidies, om vervolgens een onderbouwd besluit te kunnen nemen over scenario’s voor alle gebouwen.
 • Na besluitvorming maken we een inkoopstrategie, op basis van aspecten zoals complexiteit, beschikbaarheid en financiering van maatregelen.
 • Onderdeel van de inkoopstrategie is, waar nodig, verdere engineering van de maatregelen om de juiste inpassing en uitvoer te borgen.
 • Na inkoop en implementatie monitoren en benchmarken we het gebruik en de daadwerkelijke effecten, om waar nodig bij te sturen.

Download onze presentatie >

ONLINE PORTAL

De stappen, de informatie en inzichten per stap, zijn in te zien in een actueel online portal.

FastLane ondersteunt het proces door gebruik van kengetallen, een actuele database met maatregelen inclusief indicatieve prijzen, energiemodellen en benchmarkingtools van Royal HaskoningDHV.

"Maatregelen die naar klassiek kostenperspectief nu efficiënt zijn, kunnen desondanks gezien het einddoel in 2050 verspillend zijn, terwijl maatregelen die nu geen aantrekkelijke terugverdientijd hebben, wel kunnen passen in het meest kosteneffectieve tijdpad naar 2050. Daarom is het voor het draagvlak noodzakelijk om de kosten te beperken door te sturen op maximale kostenefficiëntie bij de keuze van maatregelen. Dat vraagt wel om een intelligent, toekomstgericht kostenperspectief.”

- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat