Over het project

ARTIS heeft een stevige duurzaamheidsambitie: het park wil in 2030 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. ARTIS ligt middenin Amsterdam en omvat ruim vijftig gebouwen, waarvan de helft monumenten zijn. Deze gebouwen huisvesten mensen, dieren en exotische planten en vrijwel elk verblijf in het park heeft een ander binnenklimaat. Toch ambieert ARTIS om in 2030 fossielvrij te zijn en daarmee te laten zien dat verduurzaming van gebouwen overal mogelijk is.

De uitdaging

Onze uitdaging is om ARTIS te helpen om in de juiste volgorde de juiste verduurzamingsmaatregelen te nemen, zodat ze haar ambitie om in 2030 fossielvrij te zijn, kan realiseren. Hierbij dienen wij rekening te houden met de monumentale status van de gebouwen. Die vraagt om andere dan standaard verduurzamingsmaatregelen. Ook de locatie van ARTIS biedt een extra uitdaging: in de binnenstad van Amsterdam is beperkte ruimte voor warmte-opwekking.

“Met de FastLane-aanpak zetten wij een goede stap op weg naar het waarmaken van onze duurzaamheidsambitie. En als het hier kan, dan kan het overal.”
Rembrandt Sutorius, directeur ARTIS

Onze oplossing

De eerste doelstelling waar wij samen met ARTIS aan werken op weg naar een fossielvrij park, is de energiebehoefte terugdringen. Daarbij maken wij gebruik van de FastLane-aanpak. Deze aanpak geeft, via een softwaretool, inzicht in de impact van duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en voor ARTIS als geheel. Op basis van dit inzicht bepalen wij samen met ARTIS de juiste verduurzamingsaanpak voor de gebouwen, die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Tevens ontwikkelen wij een fossielvrij energiemasterplan met oplossingen om in de resterende energiebehoefte te voorzien: dit kan door middel van warmtewinning uit lucht, grond of grachtenwater. Ook wind- en zonne-energie zijn mogelijkheden.

Resultaten

  • Inmiddels is de verduurzamingsaanpak uitgewerkt. Dat houdt in dat de energiebesparende maatregelen per gebouw bekend zijn. Globaal blijken de maatregelen per gebouw een besparing van circa 40% aan gasverbruik op te leveren.
  • Tevens is het energiemasterplan uitgewerkt in drie realistische opties om op duurzame wijze in de resterende energiebehoefte te voorzien: warmtewinning uit lucht, grond en/of grachtenwater.
  • ARTIS kan bij iedere verbouwing of renovatie van zijn gebouwen of infrastructuur gericht inspelen op de uitgangspunten van de verduurzamingsplannen.

Bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDG’s)

Het zit in ons DNA om met onze expertise, partnerships en innovaties samen te werken aan een betere samenleving. Met de verduurzaming van ARTIS dragen wij bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), afkomstig uit de 2030 Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties:

Betaalbare en schone energie
Duurzaamheid zit in de kern van onze oplossingen. Met de verduurzaming van de gebouwen van ARTIS aan de hand van de FastLane-aanpak, werken we aan de verwezenlijking van de doelstelling van ARTIS om in 2030 100% fossielvrij te zijn. Om in de energiebehoefte te voorzien, ontwikkelen wij een oplossing waarin energie duurzaam wordt opgewekt, door warmtewinning uit lucht, grond en/of grachtenwater.

 


Duurzame steden en gemeenschappen
Door de verduurzaming van gebouwen, zoals die van ARTIS, dragen wij bij aan duurzame steden. Wij dragen er tevens aan bij dat ARTIS haar maatschappelijk functie kan blijven uitoefenen: een ontmoetingsplek zijn waar natuur en cultuur samenkomen en hiermee invulling geven aan haar missie om een breed publiek te stimuleren om verantwoordelijk met natuur om te gaan. De verduurzaming van ARTIS ondersteunt de duurzaamheidsvisie van Amsterdam.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij helpen met het verduurzamen van uw vastgoed? Vul dan hier uw gegevens in.