Uw vastgoed in 5 stappen toekomstvast

Het verduurzamen van vastgoed staat hoog op de agenda van iedere organisatie. Maar hoe pakt u dit nu precies aan? De eerste stappen zijn vaak al gezet. U checkt de Energiebesparende-maatregelenlijst (EML) en voert de maatregelen met een korte terugverdientijd door, zoals de wet voorschrijft. Maar met wat oudere gebouwen komt u daarmee nooit aan een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. 

Dat vraagt om grotere ingrepen. Bijvoorbeeld door slim de vraag naar warmte en koude in uw gebouwen te koppelen aan de duurzame bronnen die daarvoor beschikbaar zijn in de omgeving. Door de warmte die vrijkomt bij het koelen van een nieuw goed geïsoleerd gebouw in te zetten om een ouder pand te verwarmen. Of door de schil van het gebouw veel beter te isoleren.

De benodigde investeringen hiervoor zijn alleen te dragen door de juiste momenten te kiezen, en ingrepen als een programma mee te laten lopen met andere onderhouds- en nieuwbouw momenten. Niet alleen van uw eigen vastgoed, maar ook dat van de omgeving. En dat in een omgeving met onzekerheid over de vastgoedbehoefte van uw organisatie, met verschillende belangen tussen eigenaar en gebruiker van het vastgoed en over de beschikbaarheid van door derden gefinancierde infrastructuur.

Dat vraagt om een verduurzamingsplan dat onderdeel is van een strategisch vastgoedplan (LTHP) met verschillende opties: een routekaart naar verduurzaming. Het LTHP levert input voor het verduurzamingsplan, maar ook andersom. Een bestaand pand energiezuiniger maken draagt bij aan het verduurzamen. Maar zo kan het ook zijn dat het afscheid nemen van een pand een veel betere oplossing is dan een grootschalige renovatie. 

Een verduurzamingsplan geeft niet alleen rust, maar voorkomt ook onnodige investeringen.

In een interactief stappenplan staan de verschillende stappen bij elkaar om tot duurzame huisvesting te komen voor nu en in de toekomst. Download het stappenplan en u heeft overzicht over alle stappen die nodig zijn! Wij kunnen u bij alle stappen helpen. Van planvorming tot begeleiding van de uitvoering.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij helpen met het verduurzamen van uw vastgoed? Vul dan hier uw gegevens in.

Voor de volgende organisaties heeft FastLane de verduurzaming van hun gebouwen al in versnelling gebracht: