Koers naar een kosteneffectieve energietransitie voor uw gebouwen

De overgang naar het verwarmen en koelen van gebouwen met duurzaam opgewekte energie is een complexe operatie met veel onzekerheden. Innovatie gaat rap, energieprijzen fluctueren en politieke besluitvorming wijzigt, met gevolgen voor subsidies, heffingen en regels. Soms lukt het gebruiker en eigenaar van vastgoed onvoldoende om goed samen te werken. Royal HaskoningDHV ondersteunt u bij het maken van verstandige, toekomstbestendige en kosteneffectieve beslissingen.

Overzicht en inzicht

We voorzien u graag van overzicht en inzicht. Zo bent u in staat om de juiste verduurzamingsstrategie uit te stippelen en te implementeren. Ook als u al belangrijke verduurzamingsstappen heeft gezet, de meeste 'no-regret'-maatregelen heeft genomen en de Energiebesparende-maatregelenlijst (EML) heeft doorgevoerd. Met oudere gebouwen komt u daarmee namelijk niet aan de CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord: 49% in 2030 en 95% in 2050.  Maar welke doelstellingen zijn reëel? Welk beleid is haalbaar, betaalbaar en op lange termijn verstandig? Royal HaskoningDHV helpt u aan antwoorden op al die vragen. Zo krijgt u rust en autoriteit in verduurzamingsdiscussies.

Strategie en implementatie

Een verstandige route naar toekomstbestendige verduurzaming vraagt om een heldere strategie en een uitvoerbaar plan dat aansluit bij uw ambitieniveau. Dat betekent een verduurzamingsplan ingebed in een strategisch vastgoedplan (LTHP). Het LTHP levert input voor het verduurzamingsplan en andersom. De verduurzamingsopgave hangt samen met alle andere onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwplannen.

Slim combineren

Gebruikmaken van het natuurlijke moment, daar gaat het om. Stevige investeringen zijn alleen te dragen door natuurlijke onderhouds- en renovatiemomenten te benutten en te combineren. Daarbij speelt de energievoorziening van uw vastgoed een rol, maar ook die van de omgeving. Omgevingsplannen bieden namelijk aantrekkelijke kansen voor synergie. Welke technische mogelijkheden zijn juist voor u interessant? Onze professionals hebben de kennis en kunde in huis om u van begin tot eind te begeleiden en ontzorgen.

Routekaart en stappenplan

Verduurzaming vereist langetermijndenken. Maar dat betekent niet dat u onbeperkt de tijd heeft: een verkeerde beslissing kost geld; geen beslissing nemen ook. Een routekaart om stapsgewijs uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken is essentieel. Die bepaalt welke acties u op welk moment inzet. Zo ontstaat de voor u optimale route naar verduurzaming. Alle stappen naar duurzame huisvesting hebben we in beeld gebracht in een stappenplan. Download het stappenplan hier.

Open het stappenplan

Open stappenplan | Royal HaskoningDHV

MASTERCLASS ENERGIETRANSITIE

Een webinar serie over het verduurzamen van vastgoed. Bekijk de samenvatting.

Fastlane en masterplan

De routekaart vullen we desgewenst aan met een FastLane-aanpak voor gebouwgerelateerde maatregelen en een Energiemasterplan voor gebiedsgerelateerde maatregelen. Een FastLane-traject geeft u inzicht in wat er nodig is om de panden te verduurzamen op het detailniveau van een meerjarig onderhoudsplan. Een Energiemasterplan gaat in op de volledige energievoorziening.

Succesvolle energietransities

Royal HaskoningDHV heeft vaak aan het roer gestaan bij succesvolle energietransities bij gebouwen. De Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam hielpen we met een Fastlane-aanpak aan overzicht om te bepalen welke onderhoudsmomenten het meest geschikt zijn voor verduurzaming. Samen met ARTIS werken we aan een geheel fossielvrij stadspark. Het FastLane-dashboard geeft daar inzicht in de impact van duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en voor ARTIS als geheel. Op basis van dit inzicht bepaalt ARTIS de haar verduurzamingsaanpak voor de gebouwen voor de komende jaren. Voor Luchthaven Schiphol en de ziekenhuizen Gelderse Vallei en het Maastrichtse UMC maakten we een Energiemasterplan.

Relevante links