We staan in Nederland voor de opgave ruim 8 miljoen gebouwen te verduurzamen in de komende twintig jaar. De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten.

Waar begin je? Kun je het proces zorgvuldig versnellen? Kun je verspilling voorkomen? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? Hoe houd je grip en overzicht in een complexe wereld met stakeholders, belangen, nieuwe ontwikkelingen en verouderde data? Hoe voorkom je dat je besluiten neemt op onjuiste informatie en aannames?

VERSNEL DE ENERGIETRANSITIE VAN GEBOUWEN

FastLane helpt grip te krijgen op de energietransitie van gebouwen. Een ondersteunende procestool versnelt de doorlooptijd van ambities tot besluitvorming. De eerste focus ligt daarbij op het reduceren van energie en CO2.

In FastLane doorlopen we een overzichtelijk én wendbaar proces, waarin we samen de juiste ambities bepalen, de juiste gebouwen en maatregelen selecteren en de juiste uitvoering borgen.

De FastLane-aanpak borgt overdracht van informatie en toont op visueel aantrekkelijke manier een keuze aan scenario’s met indicaties van kosten én verwachte resultaten. Zo komen we tot de meest kosteneffectieve aanpak.

"De grote doorbraken in de energietransitie overschrijden naar verwachting de grenzen tussen typen processen en tussen sectoren. Meer dan ooit wordt dit het akkoord over ketens."
- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
"Tot nu toe zijn we in staat geweest 2000 gebouwen in 5 jaar te doen, dit moet naar 2000 per dag.”
- Jan Rotmans, Urgenda
"Van praten naar doen! Met FastLane nemen wij het initiatief een versnelling voor de hele branche te faciliteren. Doordat we ook kosten en effecten van maatregelen valideren, komen we tot een snelle leercurve voor de sector."
- Erik Oostwegel, Royal HaskoningDHV

 

De FastLane-aanpak

GRIP EN OVERZICHT VAN EERSTE AMBITIE TOT RESULTAAT


We doorlopen samen het beslisproces. Een programmamanager begeleidt alle experts en betrokkenen door een transparant keuzeproces. Zo kun je erop vertrouwen dat we samen de meest innovatieve en kosteneffectieve maatregelen kiezen. Alle data en keuzes op weg naar het resultaat worden zorgvuldig geregistreerd en blijven 24/7 online beschikbaar.

Door in iedere stap van de aanpak de juiste vragen te beantwoorden, is het mogelijk snel tot besluitvorming te komen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen we in elke stap verwerken. Zo houd je het hele traject grip op een actuele business case wat zorgt voor snelheid en overzicht in gecompliceerde verduurzamingstrajecten.

Hoe we dit doen?

Klik hier voor meer informatie over de FastLane-aanpak.

Launching partners

 

 

 

 

MEER WETEN?

Ben je betrokken bij verduurzaming als bijvoorbeeld vastgoedeigenaar, vastgoedbeheerder of duurzaamheidscoördinator? Ben je nieuwsgierig geworden hoe FastLane kan helpen bij de energietransitie? Wil je meer weten over ons proces? Download dan onze presentatie of neem contact met ons op.


“Door FastLane hoeft voortschrijdend inzicht niet meer te botsen met de voortgang!”

 

FastLane en Media