NIEUWE TECHNOLOGIE VOOR EEN DUURZAMER NEDERLAND

De juiste technologieën en het goed gebruiken van innovaties zijn belangrijk voor een succesvol transitieproces. Door als Nederland voorop te lopen in de energietransitie creëren we kansen en exportmogelijkheden. We zijn door onze gedrevenheid in innovaties een goed voorbeeld voor anderen en kunnen Nederland hiermee internationaal op de kaart zetten.

 


Hoe brengen we met de juiste technieken en innovaties de groene toekomst dichterbij? De koplopers in energietransitie geven hun mening

 


Interessante tijden voor tankopslag door Energietransitie en Omgevingswet

De energietransitie biedt voor tankopslagbedrijven vooral kansen. De vraag is of die kansen door de tankopslagbedrijven worden opgepakt, of dat ze die overlaten aan andere danwel nieuwe spelers in de markt. Vanuit de energietransitie en de (on)mogelijkheden van de Omgevingswet schetst Royal HaskoningDHV op 14 november tijdens de Conferentie Opslagtanks 2018 een toekomstbeeld voor de tankopslagbranche. Vanuit dat toekomstbeeld wordt duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden om de kansen van de energietransitie te benutten.

Kunnen we de waarde van de lokale energietransitie ook lokaal houden?

Een groot deel van de energietransitie vindt lokaal plaats, waarbij burgers en bedrijven zelf gaan verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen, kleinschalige wind, elektrische auto’s en warmtepompen. En dat moeten we hebben! Maar hoe kunnen we dit nieuwe energiesysteem optimaal inrichten en de waarde die het oplevert ook lokaal houden? Om dit tot een succes te maken is een nieuwe vorm van samenwerking nodig: Community based Virtual Power Plan (CVPP). Klik hier om meer te weten te komen over het Community based Virtual Power Plan en het stappenplan te downloaden.

Innovatie speelt belangrijke rol in de energietransitie

Doordat een innovatieve aanpak in onze genen zit, begrijpen we dat bedrijven en partners  investerings- en uitvoeringsrisico’s inzichtelijk willen houden en bieden we strategisch en praktisch advies. Zo komen we samen tot een passende aanpak komen voor iedere stap bij ontwikkeling, opschaling en implementatie van nieuwe technieken en processen. Net als onze expertise op het gebied van water, uit noodzaak geboren, is ook de innovatieve aanpak van de energietransitie een antwoord op de stap die we als Nederland moeten maken en waar we inmiddels in voorop lopen.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Doggerbank project in de Noordzee, waar een groot kunstmatig windenergie-eiland gemaakt wordt. Dit ambitieuze plan van TenneT en een aantal partners zoals Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam, moet ervoor zorgen dat via een offshore transformatie-eiland stroom van windparken naar de diverse landen rond de Noordzee wordt getransporteerd. Het is een uitdagend en groot project waar alle stakeholders investeren voor de lange termijn en met een onzekerheid over het succes: er is nog nooit zo’n eiland gebouwd dat zo diep ligt; en dat allemaal op ruim 300 kilometer uit de kust. Maar innovatie vraagt vaak om het nemen van goed onderbouwde risico’s.

Nieuwe ontwikkelingen

Technologie en sociale innovatie cruciaal 

De energietransitie heeft naast nieuwe technologieën ook de huidige technologieën hard nodig – we kunnen die op een nieuwe manier inzetten. Zoals de bussen in Groningen die op waterstof gaan rijden of het transporteren van groen gas door het energienetwerk waar nu grijze energie door vervoerd wordt.

Samen met de overheid maakten we een routekaart voor aardwarmte die uniek is en die speciaal op de Nederlandse situatie is toegesneden. Zo zorgen we ervoor dat ons land een topspeler wordt in het innovatief gebruik van nieuwe technologieën die nodig zijn voor de energietransitie. Omdat we als ingenieurs lange tijd in de ‘grijze’ energiewereld werkten, hebben we een scherp beeld van wat er nodig is om de transitie van grijs naar groen te kunnen maken. We kennen de processen en uitdagingen die we gezamenlijk zullen moeten doorlopen. Onze kennis en ervaring met transitieprocessen komt hierbij uitstekend van pas.

Nieuwe business

Verduurzaming economie vraagt om nieuwe businessmodellen

De energietransitie en alle stappen die daarbij horen vragen niet alleen om technische vernieuwing en innovatie, maar ook om nieuwe organisatiemodellen en een nieuw bedrijfs- en winstmodel.

Het gaat er ook om dat we oude verdienmodellen herzien, attent letten op de snelle aanpassingen op het gebied van wetgeving en inefficiënte processen tegen het licht houden. Deze aspecten van de energietransitie verdienen net zoveel aandacht als het inzetten van nieuwe technieken.

Royal HaskoningDHV heeft al decennialang ervaring met het begeleiden van bedrijven,  overheden en maatschappelijke stakeholders om dit soort primaire en cruciale processen onder de loep te nemen. Dit, in combinatie met onze diepgaande kennis over de energiesector, stelt ons in staat om samen met partners de energietransitie op de beste manier vorm te geven.

Veranderingsproces biedt kansen

De energietransitie zal de komende jaren en decennia grote veranderingen brengen in Nederland. Om het proces succesvol te volbrengen, zijn enorme investeringen nodig en risico’s zijn wel degelijk aanwezig, zoals altijd in een veranderingsproces.

De energietransitie biedt ook veel kansen voor ondernemingen die durven te innoveren, en voor bedrijven die vanuit een traditioneel bedrijfsmodel de stap nemen om deel te worden van dit overgangsproces. Die stap is er één die iedere onderneming en overheid zelf zal moeten maken.

Royal HaskoningDHV kent de wereld van de ‘grijze’ en ‘groene’ energie, kent de maatschappelijke belangen en weet hoe je van een plan tot een succesvolle strategie komt en daarna tot een sterke uitvoering door slim programmamanagement.

 

Wij zoeken avonturiers Die
met ons op expeditie willen naar een toekomst vol groene energie

Lees hier hoe jij met je commerciële kennis en ervaring kan bijdragen aan een succesvolle route naar een emissievrije economie.