10 apr 2019

Royal HaskoningDHV is geselecteerd om het eerste geïntegreerde masterplan voor de Mekong Delta in Vietnam te leveren, gefinancierd door de Wereldbank. Het plan zal oriëntaties op ontwikkeling en ruimtelijke planning uiteenzetten binnen verschillende disciplines in de Mekong Delta tot 2030, met een vooruitkijkende blik tot 2050. Digitale besluitvorming is een cruciaal onderdeel van dit toekomstgerichte plan.

De geografische ligging van de Mekong Delta maakt haar zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, waaronder stijgende zeespiegel, overstromingen tijdens het natte seizoen en watertekorten tijdens het droge seizoen. Het algemene doel van het plan is om een veerkrachtige Mekong Delta te bouwen en landen als Vietnam te helpen bij het maken van klimaatslimme keuzes die langetermijn, geïntegreerd en adaptief zijn. Prioriteiten hierin zijn het leveren van schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen en het nemen van urgente maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden.

De Mekong Delta is essentieel voor de Vietnamese economie als een import / export-hub voor de agrarische industrie van het land. De constante bouw en uitbreiding in het gebied zullen de druk op natuurlijke hulpbronnen vergroten.

Als onderdeel van haar rol zal Royal HaskoningDHV, in nauwe samenwerking met haar klant, het ministerie van Planning en Investeringen, een alomvattend strategisch investeringskader ontwikkelen om Vietnam te helpen zijn middelen effectief te gebruiken en zijn competitief voordeel te ontwikkelen.

Het project bevat ook het ontwerpen van een "toolkit voor digitale beslissingsondersteuning" om een evidence-based geplande aanpak te bevorderen bij het maken van toekomstige keuzes. Dit wordt samengebracht in een real-time informatiehub met transparante, gevisualiseerde informatie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces voor alle belanghebbenden. Dit is mogelijk omdat de toolkit een geavanceerde database en analytische hulpmiddelen bevat, zoals hydro-hydraulische modelleringssoftware.

Thang Doan, directeur van de Water Advisory Group binnen Royal HaskoningDHV in Vietnam, zei: "Het ministerie van Planning en Investeringen erkent al geruime tijd de essentiële rol van water als een belangrijke natuurlijke hulpbron in de voortdurende ontwikkeling van de Mekong Delta; evenals de significante bedreigingen van de klimaatverandering. We zijn trots om onze expertise op het gebied van waterbestendigheid, gecombineerd met het nieuwste digitale denken en gereedschap, te introduceren om een haalbare langetermijnvisie te creëren voor economisch succes en veerkracht voor dit belangrijke deel van Vietnam."

Een officiële ondertekeningsceremonie vond plaats op 9 april, getuige de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en Vietnam vice-premier Trinh Dinh Dung. Cora van Nieuwenhuizen bezocht samen met Mark Rutte het land als onderdeel van een handelsmissie.

Versterking economische veerkracht van de Mekong Delta | RoyalHaskoningDHV

Foto: Vu Quang Cac, director PMU en Bas van Dijk, managing director Vietnam Royal HaskoningDHV tekenen het Mekong Delta contract