De energie- en industriesector staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering: in 2050 moet zij vrijwel CO2-neutraal zijn. Op dit moment zijn de energiecentrales en het chemiecluster in de haven van Groningen verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. In Project ZERO werkt Royal HaskoningDHV samen met Groningen Seaports de route uit naar een duurzaam en toekomstbestendig haven- en industriegebied in de Eemsdelta. Een transitie die bijdraagt aan de welvaart en werkgelegenheid in het gebied. Welke samenwerking, stappen en instrumenten zijn nodig om dit te bereiken?

AANZIENLIJKE INVESTERINGEN

De overgang naar een vernieuwde en duurzame economie in de haven is noodzakelijk, maar deze vergroening vraagt aanzienlijke investeringen met een lange afschrijvingstermijn in fabrieken en infrastructuur. In Project ZERO helpen wij Groningen Seaports en belanghebbenden om samen de juiste strategie en keuzen te maken om de transitie te realiseren.

SAMEN OP WEG NAAR 2050

De aanpak bestaat uit een inhoudelijk spoor – om de mogelijke keuzes om tot CO2-reductie te komen inzichtelijk te maken – en een draagvlak verwervend spoor om alle betrokkenen samen te brengen en tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Beide sporen komen bij elkaar in een Masterplan. Deze beschrijft de route naar 2050 en biedt betrokken partijen de handvatten om de transitie vorm te geven. Wij stellen het Masterplan op in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, via een CEO Roundtable op directieniveau en stakeholdersessies op uitvoeringsniveau.

ROBUUSTE KEUZEN

De strategie-ontwikkeling wordt ondersteund met state-of-the-art modellen, die de effecten van alle mogelijke CO2-reducerende maatregelen vatten. Met dit CO2-reductiemodel verkennen Groningen Seaports en haar belanghebbenden verschillende pakketten van maatregelen, om vervolgens gezamenlijk tot keuzen en een voorkeursprogramma te komen. Samen worden scenario’s, onzekerheden, robuustheid, economische effecten en mogelijke financieringsmodellen uitgewerkt.

Het Masterplan van Project ZERO wordt afgerond in 2018.

Contact

Marc Jager

Directeur Strategie Noord-Nederland

Groningen, NL

Neem contact op Neem contact op