Amsterdam wil in 2050 een aardgasvrije stad zijn. Ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen is nu nog afkomstig van aardgas. De overgang naar andere, duurzamere energiebronnen is nodig omdat het aardgas op raakt én verantwoordelijk is voor een groot deel van de CO2-uitstoot en daarmee bijdraagt aan de klimaatverandering. Warmtebedrijven, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam slaan daarom de handen ineen om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Op woensdag 8 februari 2017 ondertekenden de partijen de City Deal ‘Naar een stad zonder aardgas’.

René Idema begeleidde de totstandkoming van deze gezamenlijke aanpak.

De City Deal ‘Naar een stad zonder aardgas’ bevat afspraken voor activiteiten en projecten op de korte en lange termijn. De partners gaan samenwerken aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening die het huidige aardgas vervangt. In de City Deal staat onder meer dat corporaties 10.000 bestaande woningen gaan aanwijzen voor de overgang naar aardgasvrij. Ook wordt gestart met de voorbereiding van het project ‘Aardgasvrije Wijken’, met als doel minimaal 2.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Met de uitvoering van deze afspraken wordt ervaring opgedaan met financiering, samenwerking en regelgeving. Op basis van de bevindingen wordt de verdere fasering en aanpak uitgewerkt voor de overgang naar een aardgasvrije stad.

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Neem contact op Neem contact op
Abdeluheb Choho
We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen!

Abdeluheb Choho

Wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen, Dienstverlening, Bestuurlijk stelsel, ICT en Artis

René Idema
De combinatie van tien grote stakeholders, een doordachte beleidsstrategie, een brede samenwerkingsafspraak én een groot startproject, is heel uniek. Het was mooi om te mogen werken aan verbindingen en verbintenissen tussen politiek en techniek, tussen Den Haag en lokaal, tussen corporaties en energiebedrijven, tussen Amsterdammers en ambtenaren.

René Idema

Procesbegeleider