2 dec 2014
Zo moeten de kassen van het Westland het water vasthouden. © Royal HaskoningDHV

De innovatie 'waterbergende kasdaken' van Royal HaskoningDHV wint de Waterinnovatieprijs 2014 in de categorie 'Voldoende Water', een jaarlijkse prijs van de Unie van Waterschappen. Door schotten tussen de delen van bestaande kasdaken in glastuingebieden te plaatsen, wordt het water opgevangen en tijdelijk vastgehouden. Volgens de jury vermindert deze toepassing het risico op wateroverlast in glastuingebieden op een effectieve manier en draagt dit bij aan een goede inzet van regenwater in tijden van droogte.

Met een kleine uitstroomopening op een lager gedeelte van het kasdak loopt het water vertraagd naar het watersysteem en kan het later worden afgevoerd. Hierdoor wordt de kans op waterschade bij ernstige neerslag verkleind. In totaal waren er 13 nominaties uit de 135 inzendingen.

Achtergrond


In glastuinbouwgebieden wordt hemelwater zeer snel afgevoerd. Bij hevige neerslag ontstaat hierdoor wateroverlast en -schade. Het idee om regenwater enkele uren vast te houden op kasdaken helpt het waterschap bij de zorg voor droge voeten en voldoende water. Het levert kostenbesparing, een kleiner risico op wateroverlast én ruimtebesparing, waardoor er meer tuinbouwgrond beschikbaar komt. Door het afvoeren van het regenwater verlies je kwalitatief goed gietwater en voorkom je een grotere inzet van minder duurzame gietwaterbronnen, namelijk het oppompen en ontzouten van brak grondwater met een residu van 'brijn'. De schotten zijn eenvoudig te plaatsen, waardoor dit een robuust en eenvoudig concept is.

Praktijkproef


De effecten zijn doorgerekend in de Oude Lierpolder in Greenport Westland. Als het concept in alle kassen wordt toegepast, wat over 15 tot 20 jaar zou kunnen, dan leidt dat tot 7 centimeter minder peilstijging bij extreme neerslag. Dat is gelijk aan een open waterberging van 10.000 kubieke meter. Zou je in deze polder de waterberging moeten bouwen, dan kost dat 2,2 hectare schaarse en dure grond. Het concept voor de waterdragende kasdaken is bedacht door Royal HaskoningDHV. De doorontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door Frank van der Burg B.V, Rabobank Westland, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Westland en Langsingerland, TNO en Delfland. Als winnaar ontving Royal HaskoningDHV bij de uitereiking een glazen kunstwerk van meester-glasblazer Gert Bullée en een begeleidingstraject van 15.000 euro voor een innovatiemakelaar die deze innovatie verder moet helpen.

Video's

Bekijk de werking van de Waterbergende Kasdagen.Bekijk de nominatievideo.