Nieuwe fase in de energietransitie: van strategie naar investeringen en uitvoering

Nu de eerste overheden hun regionale energiestrategieën, warmte¬≠transitievisies en bronnen¬≠registers hebben gepresenteerd, breekt er een nieuwe fase aan in de energietransitie. We staan namelijk voor de opgave om visies en plannen te realiseren in concrete projecten; overheden samen met bedrijven en maatschappelijk partners. Complexe uitvoeringsprocessen, waar inzicht in business¬≠cases en investeringen, maar ook wederzijds begrip en onderling vertrouwen essentieel zijn.

Energietransitie Royal HaskoningDHV

Neem contact op Neem contact op

In deze fase hebben overheden en bedrijven, met elk hun eigen rollen en bijdragen, elkaar hard nodig. Want alleen samen zijn we in staat de stap van van strategie naar investeringen en uitvoering te realiseren. Maar hoe pakt u dit aan?

Gelukkig hoeft u het wiel niet uit te vinden. Wij hebben onze kennis en ervaring, verkregen in ons werk in de groene economie en in tal van duurzame projecten, voor u gebundeld en willen dit graag met u delen in onze KennisHUB.

 

Van Transitievisie Warmte naar…. Proeftuin Aardgasvrij?

Een stapsgewijze aanpak mèt maatschappelijke participatie aan de basis.

De transitie naar aardgasvrije wijken betekent voor velen een grote uitdaging die vraagt om een effectieve strategie met maatschappelijke participatie aan de basis. Met een Proeftuin Aardgasvrij van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) neem je deze stap niet alleen. Laat Royal HaskoningDHV je inspireren en begeleiden met onze handreiking, expertise en uitvoerende ondersteuning.

Lees meer 

 

De bal aan het rollen brengen

Nederland aardgasvrij & de regierol van gemeenten

Nederland moet in 2050 van het gas af, met gemeenten als regisseur voor de wijkgerichte aanpak. Hoe kunnen gemeenten de warmtetransitie versnellen? Hoe kunnen gemeenten structuur en zekerheid ervaren én bieden in een inherent onzekere tijd? Welke rollen kunnen de gemeenten aannemen bij de ontwikkeling van collectieve warmtenetten en welke verantwoordelijkheden horen hierbij?

Lees meer  

 

Verdiep uw inzicht in de energietransitie

Ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar in hoog tempo op. Heeft u voldoende inzichten en ervaringen om uw organisatie door deze ingrijpende verandering te loodsen? In onze ‘Perspectives’ hebben we onze lessons learned op gebied van de energietransitie voor u op een rij gezet. Onze experts schreven bevlogen analyses en strategische beschouwingen over de 15 belangrijkste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de Omgevingswet, waterstof, biomassa, CCS, warmtevisies, smart grids en regionale energiestrategie.

Download de Perspectives >  

 

 

Maak producenten verantwoordelijk voor
opruimen CO2

Een nieuw beleidsinstrument kan ervoor zorgen dat er binnen afzienbare tijd geen CO2 uit fossiele brandstoffen meer in de lucht belandt. Deze zogeheten Carbon Takeback Obligation (CTBO) regelt dat producenten en importeurs van fossiele brandstoffen ervoor zorgen dat de hoeveelheid koolstof die uit de bodem wordt gehaald ook weer permanent wordt opgeslagen. Dat kan door onder meer CO2-afvang en-opslag. De CTBO is zo - door kostenstijging van ‘fossiel’ - een sterke extra prikkel voor de energietransitie. Samen met Margriet Kuijper Consultancy en De Gemeynt hebben wij een rapport opgesteld met een eerste schets van een werkbaar model voor een CTBO.

Download rapport (EN-talig) 

Kennisbank