De organisatie
De SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV begeleiden overheden, bedrijven en publiek-private samenwerkingen bij het maken van goed afgewogen strategische keuzes en besluiten gericht op een duurzame leefomgeving. Het professioneel opzetten en begeleiden van samenwerkingsprocessen tussen publieke en private actoren in programma’s, processen en projecten is onze passie én core business. En ‘Gedeeld Eigenaarschap’ is onze visie. Een veranderende dynamiek tussen overheid, bedrijfsleven en burgers vergroten de noodzaak om samen in een effectieve samenwerking het verschil te gaan maken. Onze focus ligt daarom op het blijvend verbinden van stakeholders en shareholders binnen maatschappelijke opgaven en transities op het gebied van ruimte en bereikbaarheid, duurzaamheid en energie en klimaat en water.

Als onderdeel van het internationale advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zijn wij als geen ander in staat tot het integreren van technologische én sociale innovaties in samenwerkingsprocessen. De adviesgroep SMC | Strategie en Management Consultants is een dynamische en pionierende groep van adviseurs die gericht zijn op vernieuwing en werken in vrijheid en verantwoordelijkheid aan de opgaven van onze klanten en aan de ontwikkeling van interesses en vaardigheden.

De functie
Ter versterking van onze capaciteit en acquisitiekracht in de Randstad zoeken wij twee ervaren, ondernemende Senior Strategie en Management Consultants die:

 • Overheden en bedrijven ondersteunen in visie-, strategie- en organisatieontwikkelingstrajecten, met name op het gebied van Energietransitie en/of Mobiliteitsopgaven in steden en regio’s;
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden begeleiden in het opzetten en begeleiden van programma’s, leertrajecten en regionale samenwerkingsprocessen;
 • Een actieve rol spelen in de acquisitie, business- en netwerkontwikkeling, met name in de Randstad, en daarmee meebouwen aan de versterking van onze aanwezigheid in de Randstad;
 • Daarnaast breed inzetbaar zijn binnen de overige markten van SMC in de fysieke leefomgeving, waaronder klimaat, water en ruimte; primair publiek gericht, maar met een groeiend aandeel in de private sector;
 • Ervaring hebben met het faciliteren / voorzitten van politiek-bestuurlijke en ambtelijke werksessies én met het begeleiden van publiek-private stakeholderdialogen;
 • Goed met uiteenlopende experts kunnen samenwerken in multidisciplinaire projectteams;
 • Zowel in Nederland als (incidenteel) in het buitenland inzetbaar zijn.

Het profiel
De Senior Strategie en Management Consultants die we zoeken, zijn ervaren programmamanagers in publiek-private samenwerkingsverbanden. Je bent ondernemend, politiek-bestuurlijk sensitief, innovatief, commercieel, gericht op langdurige samenwerking en analytisch sterk. 
Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en kent de toegevoegde waarde van jouw werk. Uiteraard ben je een communicatief vaardige en overtuigende gesprekspartner in de Nederlandse en Engelse taal.
Verder beschik je over:

 • Een afgeronde universitaire opleiding (technische) bestuurskunde, bedrijfskunde, beleidswetenschappen, management, of een vergelijkbare universitaire opleiding;
 • Circa 10 jaar relevante werkervaring met het leiden of begeleiden van programma’s, regionale samenwerkingsprocessen en/of visie- en strategieontwikkelingstrajecten in publiek-private samenwerkingsverbanden, met name op het gebied van Energietransitie en/of Mobiliteitsopgaven;
 • Een uitgebreid en aantoonbaar publiek en/of privaat netwerk op strategisch niveau, bij voorkeur in de Randstad. Je bent goed bekend met nieuwe ontwikkelingen in ons vak en binnen onze markten.

Het aanbod

 • Je werkt samen aan maatschappelijk relevante en spraakmakende opdrachten, zoals het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Metropoolregio Utrecht, het Programma Smart Energy Cities, het Actieprogramma Smart Mobility Amsterdam of de Routekaart Amsterdam Aardgasvrij;
 • Je werkt samen in een professionele en collegiale organisatie, in een cultuur gebaseerd op de principes van een netwerkorganisatie;
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van circa 35 collega’s met een brede en ruime ervaring op het gebied van management en legal consultancy, en met een voortrekkersrol in ons adviesbureau met inhoudelijke experts in alle aspecten van de fysieke leefomgeving;
 • Een ontwikkeltraject met opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
 • Prima arbeidsvoorwaarden, vooruitzicht op een vast dienstverband en een op persoonlijke competenties en prestaties gericht ontwikkelings- en beoordelingssysteem;
 • Alle mogelijkheden tot flexibel werken en een standplaats naar keuze: Rotterdam / Amsterdam / Amersfoort.

De procedure
Onze sollicitatieprocedure is eenvoudig en bestaat in principe uit twee gesprekken, geen assessment én een dagje meedoen naar keuze.

Om beter kennis met ons te maken én om je helpen in je afwegingen, bieden we je de mogelijkheid om – aan het einde van onze sollicitatieprocedure – met ons team een dagje mee te werken aan één van onze opdrachten. Meewerken aan een offerte, faciliteren van werksessies of gericht adviseren over de opzet van programma’s; in aansluiting bij jouw wensen en ontwikkeling stellen we een programma samen!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de adviesgroep op www.royalhaskoningdhv.com/smc of bel bij vragen over de vacature met Pascal Lamberigts, Director SMC | Strategie en Management Consultants, telefoon 06 22 37 86 65.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Wij hebben de nadrukkelijke wens om deze vacature zonder tussenkomst van een werving- en selectie-, detachering- of uitzendbureau in te vullen. Ongevraagd toegestuurde kandidaten worden dan ook niet in behandeling genomen en worden als niet verzonden beschouwd.

Details

 • Rotterdam, Amersfoort, Amsterdam
 • Consultancy
 • Urban Development
Solliciteer Solliciteer

Bekijk ook: