De energietransitie - route naar een duurzame economie

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vergen een versnellling van de energietransitie in Nederland. Dit vraagt om nog meer ideeën en inzet om de overstap naar een emissievrije toekomst ook commercieel tot een succes te maken. Het einddoel is bekend, maar de precieze route naar een fossielvrije energievoorziening ligt niet vast. Want het landschap verandert soms gaandeweg en we ontdekken steeds nieuwe kansen. 

Royal HaskoningDHV biedt een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame energietoekomst te maken.

Verdiep uw inzicht in de energietransitie

Ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar in hoog tempo op. Heeft u voldoende inzichten en ervaringen om uw organisatie door deze ingrijpende verandering te loodsen? In onze ‘Perspectives’ hebben we onze lessons learned op gebied van de energietransitie voor u op een rij gezet. Onze experts schreven bevlogen analyses en strategische beschouwingen over de 15 belangrijkste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de Omgevingswet, waterstof, biomassa, CCS, warmtevisies, smart grids en regionale energiestrategie.

Download de Perspectives >  

 

Strategie & programma's

Uitgekiende strategieën voor aanwijsbare resultaten in schone energie

Wij helpen bedrijven en overheden hun weg te vinden in een wereld die door de energietransitie ingrijpend verandert. We delen onze ervaring en visie. Samen ontwikkelen we klimaatneutrale strategieën en programma’s die passen bij uw doelstellingen en ambities.  

Kracht van implementatie

Versnellen van de energietransitie door opschaling te realiseren

Succesvolle uitvoering van transitieprocessen vraagt om oog voor de juiste technologie, financieringsvormen én om ervaring met het creëren van maatschappelijk draagvlak. Samen met onze partners ontwikkelen wij concrete oplossingen die tot werkelijke verduurzaming leiden en bovendien haalbaar en schaalbaar zijn.

Nieuwe Technologie

Met de nieuwste technieken brengen we de groene toekomst dichterbij

Voor een succesvolle energietransitie hebben we nieuwe technieken nodig. Het komt er op aan deze innovatieve technologie op het juiste moment en vanuit het juiste perspectief in te zetten. Door co-creatie met partners ontwikkelen we een passende aanpak en komen we tot oplossingen die er nog niet waren.

Regionale Energiestrategie: voor een duurzame energiemix en een toekomstbestendige warmtevoorziening

30 regionale samenwerkingsverbanden doen in een Regionale Energiestrategie (RES) een basisbod. Een RES vraagt om diepgaand inzicht in de mogelijkheden van grootschalige opwek van elektriciteit (windmolens en zonneweides) en warmte èn de ruimtelijke inpassing. En dat in een complexe omgeving met participatie van bewoners, bedrijven en overheden. Royal HaskoningDHV adviseert de stakeholders in de regio’s met de juiste expertise en ervaring. Of het gaat om de project- en procesbegeleiding bij het opstellen van een RES of het inzichtelijk maken van het potentieel aan duurzame energiebronnen en de landschappelijke impact daarvan: Royal HaskoningDHV is uw integrale partner voor RES’en. Wij begrijpen als geen ander dat een RES impact heeft op het gehele energiesysteem van opwek, transport en distributie en op de klantvragen van alle stakeholders.

Lees meer

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht

Koers naar een kosteneffectieve energietransitie voor uw gebouwen

De overgang naar het verwarmen en koelen van gebouwen met duurzaam opgewekte energie is een complexe operatie met veel onzekerheden. Innovatie gaat rap, energieprijzen fluctueren en politieke besluitvorming wijzigt, met gevolgen voor subsidies, heffingen en regels. Soms lukt het gebruiker en eigenaar van vastgoed onvoldoende om goed samen te werken. Wij ondersteunen u bij het maken van verstandige, toekomstbestendige en kosteneffectieve beslissingen.

Transitie als brandstof voor groei

Onze adviseurs hebben decennialange ervaring met groene en grijze stroom, olie en gas. Samen met u identificeren zij welke vraagstukken rond de energietransitie voor uw organisatie het meest relevant zijn. Het resultaat: samen oplossingen ontwikkelen waarmee u de transitie dichterbij brengt en tegelijk zakelijk benut. 

 

 

 

BRENG JIJ DE ENERGIETRANSITIE VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

 

Samen maken we het verschil

De energietransitie is complex. Alleen door krachten te bundelen bereiken we effectieve, duurzame resultaten. Royal HaskoningDHV is betrokken bij tientallen publiek-private duurzaamheidsinitiatieven. Via de TransitieCoalitie zetten we ons samen met meer dan 60 partners in om de energietransitie in Nederland te versnellen en optimaal te benutten voor economische vernieuwing.

Wilt u met ons de reis maken door de energietransitie en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat ons dit dan weten door hier uw contactgegevens te vermelden. U ontvangt dan regelmatig informatie en uitnodigingen voor relevante evenementen.