Alleen gegevens waar wij verstand van hebben. 

Royal HaskoningDHV is een advies- en ingenieursbureau. Binnen de sector water behoren de waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven tot onze klanten. Dagelijks zijn onze adviseurs voor deze klantgroepen bezig in projecten rond water en ecologie. De gegevens die daarbij verwerkt worden zijn dezelfde als die binnen Dawaco verwerkt worden. Wij leren daardoor vanuit de dagelijkse praktijk wat de behoeften en wensen zijn van de Dawaco gebruikers. Royal HaskoningDHV is geen ICT bedrijf. Hiervoor vallen wij terug op een aantal met zorg geselecteerde bedrijven, die wij de opdracht gegeven hebben om de ICT trends voor ons te monitoren. Hierdoor zijn wij in staat om Dawaco ook ten aanzien van de ICT ontwikkelingen up to date te houden. 

De gebruiker en zijn organisatie staan centraal

Organisaties en gebruikers veranderen in de loop van de tijd. In de huidige trend komen de meetnetbeheerders en de beleidsmedewerkers/adviseurs, organisatorisch steeds verder van elkaar te staan. Ook wordt het applicatiebeheer steeds vaker ondergebracht bij een zelfstandige organisatorische eenheid, die onder andere de communicatie tussen de eindgebruiker, de ICT afdeling en de leverancier verzorgt. De verantwoordelijkheid van het applicatiebeheer levert daarbij soms een pittige discussie op.
Zowel de meetnetbeheerders als de beleidmedewerkers hebben hun eigen werkwijze en behoeften. Dit is terug te vinden in de Dawaco producten. Voor alle marktsegmenten bestaat er een Dawaco-Meetnetbeheer en een Dawaco-Analist versie. In de Meetnetbeheer versie is alle functionaliteit voor de invoer-, import en validatie van gegevens opgenomen. De Analist versie kent alleen de functionaliteit voor het raadplegen van de gegevens, maar is weer volledig uitgerust om samen te werken met verschillende GIS systemen.
Ook in de wijze van werken bestaat een verschil tussen beide groepen: de meetnetbeheerders, die functie na functie afwerkt en de beleidsmedewerkers en adviseurs, die het liefst alles te gelijk bekijken.

DAWACO Visie

Van data naar informatie

Dawaco verwerkt data en levert informatie. Een voorbeeld van eenvoudige vorm van het omzetten van data naar informatie is het omrekenen van gemeten waterstanden naar NAP of het maaiveld. Een ander voorbeeld is de correctie van de aantallen voor de lengte van een macro fauna bemonstering naar de standaard van 5 meter. Iets ingewikkelder is de omzetting van grondwatermetingen naar GxG statistieken, terwijl de omzetting van biologische data naar een KRW toetsresultaat als een hoge vorm van de omzetting van data naar informatie gezien kan worden.
Dawaco verzorgt de invoer of import van gegevens en de validatie van deze gegevens. Er is een trend gaande om de omzetting van deze data naar informatie aan de éne kant op te nemen in Dawaco, terwijl aam de andere kant de overdracht van de gegevens naar gespecialiseerde toetsing- en berekeningspakketten steeds verder vormgegeven wordt. Voor welke optie Royal HaskoningDHV kiest is sterk afhankelijk van parameters als beschikbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, acceptatie en frequentie van gebruik. Uiteraard luisteren wij hierbij naar onze klanten.

Standaardversies, modules en maatwerk

Standaardversie

Per marktsegment bestaat er een standaardversie van Dawaco. Standaardversies bestaan uit verschillende modules, die of een bepaald gegevenstype afhandelen of een bepaalde functionaliteit toevoegt. Omdat de gebruiker niet altijd behoefte heeft aan de volledige functionaliteit, is een aantal Dawaco’s opgedeeld in modules. Zo kent Dawaco-Ecologie modules voor biologische kwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, waterbodems, meetplanbeheer en de koppeling naar GIS. De gebruiker bepaalt welke modules voor hem of haar zinvol zijn. 

De geleverde Dawaco bevat in principe alle functionaliteit, maar voor de niet geleverde modules is deze onzichtbaar gemaakt. Deze werkwijze volgen wij om het versiebeheer te optimaliseren en daarmee de kans op fouten te minimaliseren. Wijzigingen in de standaard komen tot stand op basis van vragen en opmerkingen van de gebruikers en door ons gesignaleerde ontwikkelingen. Royal HaskoningDHV bepaalt uiteindelijk welke wijzigingen toegelaten worden en welke niet.

Modules

Functionaliteit voor de verwerking van nieuwe gegevenstypen of voor nieuwe functionaliteit zijn zeker in het begin ondergebracht in modules. Hierbij inventariseert Royal Haskoning de behoefte van gebruikers en dit bepaalt mede de prijs. In de loop van de tijd kan een module opgaan in de standaard versie.

Maatwerk

Het kan voorkomen dat een bedrijf of organisatie bijzondere omstandigheden kent, waardoor deze of afwijkende gegevenstypen verwerkt of een bijzondere werkwijze kent. In deze gevallen is maatwerk mogelijk. De verwerking van zakbaken gegevens door een waterbedrijf is hiervan een voorbeeld.

Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten