Stedelijk waterbeheer behoort tot de activiteiten van gemeenten. Burgers spreken de gemeente hierop aan en het waterbeheer wordt opgenomen in bestemmingsplannen. Dit is voor gemeenten veelal een reden om een al dan niet geautomatiseerd grondwatermeetnet in te richten en te onderhouden. Dawaco-Stad is een informatiesysteem voor de verwerking van grondwaterstanden, het vastleggen van de boorbeschrijving en het administreren van het uitgevoerde onderhoud. Voor de interpretatie van het verloop van de grondwaterstanden is functionaliteit opgenomen om neerslag- en verdampingscijfers te verwerken.

Grondwaterstanden

Grondwatermeetnetten zijn bijna altijd voorzien van drukmeters. Dawaco biedt functionaliteit om deze drukmetingen vast te leggen en om te rekenen naar grondwaterstanden. Validatie van de drukmetingen blijkt een dringende noodzaak te zijn. Daarom is Dawaco voorzien van een krachtige validatie procedure. Nieuw in de Dawaco 2010 versie is de administratie van de drukmeters.
Uiteraard kunnen de grondwaterstanden in tijdlijnen, al dan niet in combinatie met neerslag- en verdampingcijfers en op kaart worden weergegeven. Ook biedt Dawaco rapportageopties voor statistieken zoals GxG’s.
TNO beheert een centraal archief voor de grondwaterstanden. Dawaco kan grondwaterstanden zowel importeren als exporteren.

Boorbeschrijving 

De boorbeschrijving wordt volgens de geldende NEN norm vastgelegd. Rapportage vindt plaats in de vorm van een boorprofiel.

Onderhoud 

Dawaco biedt functionaliteit om uitgevoerd onderhoud vast te leggen. Hiertoe behoort ook het vastleggen van de aanpassing van de kop van de buis en waterpassingen.

Meteorologische gegevens

De neerslag heeft een belangrijke invloed op de grondwaterstanden . Daarom biedt Dawaco functionaliteit voor het importeren van KNMI gegevens of de metingen van de eigen regenmeters en deze te presenteren in combinatie met de grondwaterstanden.

GIS 

Voor geografische analyses wordt veelal ArcGis gebruikt. De overdracht van de gegevens van Dawaco naar GIS en het tonen van de metingen vanuit de GIS omgeving is ondergebracht in deze module.


Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten