Dawaco is een bronsysteem voor het beheer van de gegevens van meetnetten. Om gevalideerde informatie beschikbaar te stellen aan de interne organisatie of voor de publicatie van deze gegevens buiten de organisatie is Dawaco Publisher in ontwikkeling.

Vanuit allerlei systemen komen gegevens in Dawaco. Daar vindt de archivering en validatie plaats en de analyse en presentatie, eventueel met behulp van GIS. Wat tot nu toe ontbrak is de publicatie van gevalideerde metingen via een interne of externe website. Dawaco Publisher komt daaraan tegemoet.

Dawaco Publisher presenteert een kaart met daarop de meetpunten. Van de meetpunten worden de vaste gegevens inclusief de foto’s getoond. Daarnaast is er plaats voor de tijdstijghoogtelijnen en de waterkwaliteit. De bezoeker kan eveneens de vaste gegevens en de tijdlijn of de onderliggende grondwaterstanden en –kwaliteitgegevens downloaden. Op eenvoudige wijze kan hieraan bijvoorbeeld een tabel met GxG gegevens worden toegevoegd.

Het uploaden van de informatie vindt plaats vanuit Dawaco. Via een enkele optie worden de gevalideerde gegevens opgezocht en in het juiste formaat aangeboden aan de Dawaco Publisher.

De hosting van deze websites kan zowel door Royal Haskoning worden verzorgd of in eigenbeheer worden uitgevoerd.

De eerste versie is beschikbaar (proof of concept) en momenteel wordt er hard gewerkt om de daadwerkelijke invulling en vormgeving gestalte te geven.

Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten