Dawaco is een informatiesysteem voor meetnetten voor grond- en oppervlaktewater-kwantititeit (standen, debieten), grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, bodem- en geo(hydro)logische opbouw, putgegevens en aquatische ecologie (o.a. vissen, macrofauna).

Dawaco is ontwikkeld vanuit de praktijk en ondersteunt de informatiebehoefte van beleidsmedewerkers en adviseurs. Meetnetbeheerders gebruiken Dawaco voor het vastleggen en valideren van de meetgegevens en het beheer van de meetnetten.

Invoering Basis Registratie Ondergrond is gestart

Het hangt al jaren in de lucht, maar gaat nu gebeuren: de Basis Registratie Ondergrond (BRO). TNO gaat in de komende jaren de BRO gefaseerd invoeren met voor Dawaco als belangrijkste gegevensgroepen:

  • Vaste gegevens van meetpunten en filters.
  • Grondwaterstanden.
  • Grondwaterkwaliteitsgegevens.
  • Boorbeschrijvingen.

Uiteraard ontwikkelt Royal HaskoningDHV de benodigde programmatuur binnen Dawaco. Hierdoor wordt u in staat gesteld om aan de wettelijke verplichtingen rond de BRO te voldoen en de door u gewenste uitwisseling van gegevens met de BRO uit te voeren.

Download hier onze nieuwsbrief.

Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten