Waarom Virtual commissioning?

Virtual commissioning maakt het mogelijk om vóór de werkelijke inbedrijfstelling de werking van de regeling van gemalen en pompstations te testen met een digital twin van het afvalwatertransportsysteem. Hiermee kunnen we de daadwerkelijke inbedrijfstelling van pompen verkorten, mogelijke fouten in de werking van de gemalen voorkomen en daarmee faalrisico’s verkleinen. Ook is het dankzij VC mogelijk om scenario’s te testen die je in de werkelijkheid liever niet wil testen, bijvoorbeeld het testen van de uitval van een pomp bij hevige regen. Of scenario’s die moeilijk te testen zijn omdat ze maar zelden optreden.

Figuur 0-1 - Pompen AWP Persstation Roosendaal

Wat is VC?

Bij de fysieke inbedrijfstelling van een gemaal wordt uitgebreid getest of alles goed werkt. Allereerst wordt ‘drooggetest’. Werken alle meetinstrumenten goed? Komen de signalen goed door en geven die de juiste waarden aan? Zijn kabels goed aangesloten? Vervolgens worden de pompen voor het eerst opgestart. Eerst worden deze rustig aan en uitgezet op handbedrijf. Als hierbij geen bijzonderheden voorkomen, gaan de pompen op de automatische piloot draaien. En om die automatische piloot te testen hebben we bij Royal HaskoningDHV de virtual commissioning ontworpen.

Hoe werkt VC?

Allereerst maken we een digital twin van het gemaal en de persleiding. Hierin zit alle relevante hydraulisch kenmerken waarmee we kunnen simuleren hoe de pompen en het gemaal werken. In het digitale model zit bijvoorbeeld een ontvangkelder, waar het water instroomt, een pomp die het water uit de kelder pompt en leidingen waar het water doorheen stroomt naar het lozingspunt. Zo kun je dus zien dat er water door de leiding gaat stromen als de pomp opstart. Vervolgens breiden we dit digitale model uit met sensoren en overige onderdelen waar we de gemaalregeling (automatische piloot) op aan kunnen sluiten. Hiermee hebben we een digitale kopie van het transportsysteem gemaakt, de digital twin. Nu kunnen we testen wat er in de digital twin gebeurt als de automatische piloot van het gemaal in werking is.

Wat zijn de voordelen van VC?

Gemaalregelingen worden steeds ingewikkelder. Vaak zijn er beveiligingen op pompen, die voorkomen dat de druk te hoog wordt, of voorkomt dat de pomp plotseling uitvalt. Zo’n beveiliging moet natuurlijk niet op ongewenste momenten inschakelen en ook bij juist heftige neerslagsituaties goed functioneren. Dat wil een gemaalbeheerder graag vooraf weten. Traditioneel wordt een regeling past getest als het gemaal voor het eerst in bedrijf wordt gesteld en ook voor slechts een beperkt aantal bedrijfssituaties. Hoe de pompen dan werken is een verrassing en hoe het systeem hierop reageert ook. Met de virtual commissioning kunnen we de gemaalregeling aansluiten op de sensoren van de digital twin. Vervolgens wordt dit model gevoed met alle relevante bedrijfsituaties en noodsituaties, zodat de instellingen van regeling risicoloos getest kan worden.

Hoe verder?

Virtual commissioning zal steeds vaker worden toegepast, ook bij kleinere rioolgemalen, pompstations en boostergemalen. Met name gemalen en pompstations met complexere regelingen hebben veel voordeel bij virtual commissioning. Denk bijvoorbeeld aan gemalen in transportsystemen of booster pompstations. Virtual commissioning voorkomt problemen bij de inbedrijfstelling van gemalen en neemt risico’s weg. Het maakt de inbedrijfstelling eenvoudiger, sneller en veiliger. Daarnaast zal in de toekomst de Digital Twin van het gemaal ook na inbedrijfstelling blijven meedraaien met het werkelijke gemaal. Dit is onze Aquasuite Flow module. Met slimme analyses kunnen fouten en afwijkingen in het gemaal en persleiding vroegtijdig gedetecteerd worden. Dit vereenvoudigt het werk voor de afdeling beheer en onderhoud en maakt het ook mogelijk om vroegtijdig in te grijpen om problemen in de werking van gemalen te voorkomen. Daarnaast kan de werking van pompen hiermee geoptimaliseerd worden waarmee levensduur wordt vergroot. Wil je meer weten over virtual commissioning, neem dan contact met me op.