De Friezen willen met Leeuwarden en Friesland als culturele hoofdstad van Europa op het wereldtoneel belanden. Er zijn tal van projecten voor bedacht die belangrijke maatschappelijke thema’s highlighten die bij ons Nederlanders (en de Friezen in het bijzonder) in ons DNA zitten: de strijd met het water, de ontdekkingstocht naar gebruik van duurzame energie en een leefbare omgeving willen creëren. Ik ben er trots op dat we als ingenieursbureau met onze integrale benadering mee kunnen werken aan het inzetten van cultuur voor een iepen mienskip, een open samenleving.

Van artist impression naar realiteit

Met de iepen mienskip bedoelen de Friezen onder andere de beleefbaarheid van hun leefomgeving. Mens, natuur en technologie werken samen aan een duurzame economie en maatschappij. Dat wordt concreet gemaakt in ruim honderd evenementen en tientallen projecten. In een aantal beeldbepalende projecten helpen wij bij de realisatie. Zo zijn kunstenaars van wereldformaat gevraagd elf fonteinen te ontwerpen voor het project 11Fountains. Aan ons de opdracht om de artist impressions van de kunstenaars om te zetten naar realiteit. Daarvoor is een gecombineerde aanpak met verschillende deskundigheden nodig; voor ons team van adviseurs, specialisten en projectmanagers zitten hierin verschillende uitdagingen. En dat begint letterlijk bij de basis. We zijn eerst maar eens begonnen met het sturen van lijstjes met vragen naar die kunstenaars over de hele wereld. Wat zijn de afmetingen van de fontein, welke materialen wil je gebruiken? En vervolgens zijn we gaan rekenen. De fundering moest bepaald worden, de toevoer van water en elektriciteit, de onderhoudsbehoefte, uitmondend in kostenramingen. Een ander aspect is het organiserenvan overleggen, het betrekken van de juiste mensen en natuurlijk het kennen en toepassen van de regels omtrent werken in de openbare ruimte. Ik kan je verklappen, er moet nog flink wat werk verzet worden voor de elf fonteinen op 18 mei bruisen.

Pracht van cultuurlandschap

Eenzelfde uitdaging wacht ons met het prachtige idee wat ontsproot uit het brein van Oerol-legende Joop Mulder en andere local heroes. Die prachtige waddenkust, die nu nog het domein is van de schapen en dijkinspecteurs, laten we daar met kunstobjecten en wandelroutes een belevenis van maken. Sense of Place is dat project gedoopt. Om zo de schoonheid te versterken van het oeroude cultuurlandschap dat ons beschermd tegen het water. Tegelijk verbinden we bezoekers en bewoners (nog meer) aan de omgeving.

Kunst in het stormseizoen

Het project start eerst in Friesland en de ambitie is om dit zelfs tot in Denemarken aan toe door te trekken. Maar een reusachtig kunstobject op de dijk neerleggen, heeft meer voeten in de aarde dan door velen gedacht. Want die dijken zijn er niet voor niets. Natuurlijk helpt het dan dat we expert zijn op het gebied van water- en kustmanagement. Een uitgekiend plan van uitvoering is nodig dat rekening houdt met bijvoorbeeld het broedseizoen in de Natura2000-gebieden en het stormseizoen waarbij werk op en aan de dijk slechts zeer beperkt mogelijk is. En net als bij de fonteinen geldt ook hier: het draait uiteindelijk om het betrekken van alle belanghebbenden. Om de manier waarop je met inzichtelijke, innovatieve middelen het project voor alle betrokken partijen begrijpelijk maakt, hun inbreng een plek kan geven en zo tot een gezamenlijk succes kan maken.

Waterconnecting 2018 | Royal HaskoningDHV

Samen met het water

We werken daarbij wel al op vruchtbare bodem. Want als er iets is waarmee Friezen hebben getoond samen te kunnen werken, dan is het wel in de wijze waarop ze leven met water. Het project Waterconnecting 2018 wil dat toonbeeld van de Friese cultuur met zijn rijke waterleven op tientallen meren, kanalen en rivieren zichtbaar maken. En we zijn er best trots op dat we ook hier een bijdrage leveren en meedenken met het programma en de realisatie.

De toekomst komt

En dan heb ik nog niet eens stilgestaan bij de bereikbaarheidsprojecten die rond Leeuwarden en Friesland culturele hoofdstad van Europa nodig zijn. In Friesland laten we nu al samen zien dat techniek en innovaties pas werkelijk tot hun recht komen als we ze inzetten voor verbetering van de leefbaarheid en leefomgeving van mensen. Laat die iepen mienskip maar komen. Of zoals we bij Royal HaskoningDHV zeggen: enhancing society together.

Meer weten over wat we doen voor LF2018? Neem contact met me op of kijk hier >