Als er iets niet goed werkt, kom je er uiteindelijk altijd wel achter hoe dat komt. En dat repareer je dan. Maar wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat je de vólgende vervelende verrassing voorkomt. Vraag is dan: hoe kom je erachter wat dat volgende probleem kan zijn? Hoe los je iets op wat nog niet is gebeurd?

OK, dat klinkt op het eerste gezicht wat zweverig. Dus tijd voor een voorbeeld uit de weerbarstige praktijk. Een van onze industriële opdrachtgevers is een groot bedrijf met een eigen anaerobe afvalwaterzuivering. Het heeft al jaren problemen om de lozingsnormen te halen. Dat kost veel geld omdat zoiets het bedrijfsproces verstoorde, omdat ze het afgestorven slib moesten vervangen en omdat ze flinke boetes kregen. Daar kwam nog bij dat ze door de lage productie van biogas hun duurzaamheidsdoelstellingen niet haalden. Een uiterst deskundige collega van mij werd er dan bij gehaald en kreeg de zaak weer stabiel.

Maar je wilt dat soort zaken natuurlijk structureel aanpakken. Daarom gaan we daar nu onze innovatieve Aquasuite process control software installeren. Daarmee krijg je een veel beter inzicht in hoe de installatie draait. Je kunt trends waarnemen waar het besturingssysteem van de zuivering ook weer van leert, waardoor het per keer slimmer wordt. Het ziet verstoringen aankomen en neemt zélf maatregelen. Het is een spannende en tegelijk uiterst inspirerende opdracht. Ook omdat we er van overtuigd zijn dat zich voor deze benadering een zeer aantrekkelijke markt aan het ontwikkelen is.

Wil zoiets lukken, dan moet je aan een paar essentiële voorwaarden voldoen, die ook nog eens nauw samenhangen.

Ten eerste: technologische innovatie. We hebben natuurlijk een reputatie opgebouwd met onze technische innovaties, zoals Nereda. Maar we koppelen die techniek steeds meer aan digitale innovaties; de rol van data neemt in ons werk hand over hand toe. Dat zie je terug in producten zoals Aquasuite. Omdat we het belang erkennen, vergroten we onze expertise, ook via acquisities en samenwerkingen, zoals vorig jaar de datascience bedrijven Ynformed en HAL24K en begin 2019 het Britse software- & consultancybedrijf Lanner, sterk in digital twin oplossingen voor asset management. En in februari van dit jaar gingen we nog een strategisch partnerschap aan met Hydroinformatics Institute H2i uit Singapore. Zo kunnen we meer en meer diensten leveren waarin we onze ingenieurs- en advieskennis combineren met data en digitale technologie. Wat daar ook bij hoort is procesinnovatie, en die verlangt weer een nieuwe kijk op ontwerpen. Concreet betekent het dat we in toenemende mate parametrisch ontwerpen. We bedenken niet voor elk probleem een oplossing, maar beschrijven het systeem waarvoor de oplossing nodig is. We gaan na welke parameters de werking van het systeem bepalen en gaan van daaruit op weg naar een duurzame oplossing. Neem als voorbeeld weer even een afvalwaterzuivering. Die functioneert, beweegt en ‘leeft’ op basis van een beperkt aantal variabelen. Dat is ons vertrekpunt. Belangrijk voordeel is dat je het systeem echt gaat doorgronden en het niet alleen slim, maar ook inzichtelijker maakt, zeker ook voor de klant. En daardoor kun je oplossingen sneller, dynamischer en succesvoller implementeren.

Ten tweede: we doen het altijd samen met de klant. Het is zaak om innovatieve techniek, kennis, ervaring én de mensen bij elkaar te brengen. Je koppelt dat aan pragmatisme en aan zoiets ongrijpbaars als intuïtie: je kunt niet alles vangen in nullen en enen. Zo kom je uit bij een oplossing die werkt én optimaal te implementeren is. Het moet precies passen en we streven altijd naar de simpelste oplossing. Complexiteit is niet altijd te vermijden. Maar, zoals een collega van me uit de bruggenbouw ooit zei: soms is een plank over een sloot het beste. En anderzijds: de klant wordt meegenomen in het totale proces. Dat zorgt voor inzicht, begrip én draagvlak. En ik hoef niet te zeggen hoe goed dat is voor de kwaliteit van de implementatie. Alleen dan doe je je werk goed.

De derde voorwaarde sluit daarop aan: continuïteit. Het is naar mijn overtuiging volkomen logisch dat de bedenker en de gebruiker ook na de implementatie samen optrekken. Want als je een oplossing hebt bedacht, dan begint het pas voor de klant. Life after design and construction - er is dan genoeg werk aan de winkel. En alles wat er vanaf de implementatie gebeurt, moet je weer benutten om een systeem nog voorspelbaarder te maken en een proces verder te optimaliseren. Alle feedback moet je benutten. Een beetje zoals een rijbewijs. Als je dat felbegeerde roze kaartje hebt, begint het pas. Daarna ga je nog heel veel leren. En die kennis en ervaring ga je vervolgens, als het goed is, toepassen. Zodat je steeds beter gaat rijden. Gelukkig sta je er niet alleen voor: continuïteit betekent ook dat we altijd dichtbij zijn, en klaar staan voor operationele support.

Zo werkt het ook bij die zuivering: heb je het goed gedaan, dan herkent je systeem de patronen en kan het daarop anticiperen. Stel dat de operators van een zuivering eens in de week een schoonmaakprogramma draaien, dan komt er een paar uur lang heel veel afvalwater met een totaal andere samenstelling. Dat kan zorgen voor een verstoring of zelfs een calamiteit. Dat kan het systeem preventief bijsturen én zelf weer terugschakelen naar de situatie van voor de schoonmaakbeurt.

Als je dat allemaal bij elkaar weet te brengen, dan heb je het met recht over ‘smart water’. Dan maak je het voor je klant beter, eenvoudiger, efficiënter en duurzamer. En dat sluit weer mooi aan bij ons motto: enhancing society together.