Ik ben een relatieve nieuwkomer: op 1 februari ben ik begonnen als Business Line Director Water bij Royal HaskoningDHV. Maar de afgelopen jaren mocht ik al meehelpen bij het formuleren van de nieuwe strategie van Royal HaskoningDHV. Eén centraal element wil ik eruit lichten, omdat het ook voor de watersector wezenlijk is: we gaan de komende jaren veel en veel meer onze ‘traditionele’ expertise koppelen aan digitale diensten. De grote uitdaging waar we nu voor staan is de vermenging van de fysieke infrastructuur met de virtuele wereld.

Dat doen we niet omdat het zo interessant en modern is, maar omdat de uitdagingen in de waterwereld erom vragen. Ze zijn ook voor waterschappen herkenbaar: vergrijzing, toenemende operationele druk, veiligheidsissues, klimaatadaptatie, strengere regelgeving.

Wij zijn daarom zeer actief in data science, deep learning, artificial intelligence. Denk aan het virtueel in beeld brengen van de digitale wereld, zoals we met Hydrotwin doen. Of, nog belangrijker, door vanuit die digitale wereld daadwerkelijk de fysieke infrastructuur te beheren en te besturen. Aqua Suite is daar een goed voorbeeld van. Dat stelt je in staat je assets optimaal te gebruiken, ook als het gaat om het energiegebruik

We zien allemaal de waarde, de noodzaak van die verbinding. En dat moeten we vooral ook met elkaar doen, in de hele keten. Want alles schakels hangen met elkaar samen en de keten wordt sterker als alle stakeholders elkaar weten te vinden.

Wij zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking met waterschappen en we willen ook de samenwerking tússen de waterschappen bevorderen. Wij kunnen en weten veel, maar niets is zo inefficiënt als allemaal zelf het wiel uit proberen te vinden en op je eigen kennis te blijven zitten. Dat vraagt ook om openheid, heel praktisch: we willen graag informatie uitwisselen, nagaan welke algoritmes het beste werken. Je moet durven delen. Voor ons is dat ook spannend, dat geef ik grif toe. Maar tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat je op die manier gewoon sneller leert en dus sneller bij de beste oplossingen terechtkomt. En daar is iedereen bij gebaat. Dus laten we met elkaar die verbinding zoeken!