Bijna iedereen in waterbeherend Nederland kent deze term en daar zijn we terecht trots op. Maar zijn we ook goed voorbereid op een nabije toekomst waarin we te maken hebben met complexere, integrale vraagstukken rondom klimaatadaptatie en sterk aanzwellende datastromen? Maken we al optimaal gebruik van alle technologische en digitale middelen? Ik denk dat we nog een grote stap kunnen en moeten zetten.

Ik schrijf dit op een moment dat ik net beelden uit Helmond en Eindhoven heb gezien waarin de straten blank staan en auto’s door het water heen ploeteren. Tegelijkertijd verwachten we een extreem droge zomer waar waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat zich al maanden zorgen over maken. Eerst mag je de tuin niet sproeien vanwege een dreigend tekort aan water en een week later heb je het water in de woonkamer staan. Lastig uit te leggen aan de burger op straat, maar dit is wel de realiteit. Extreme droogte en extreme neerslag gaan hand in hand in Nederland. De droogteproblematiek kan zelfs al voor honderden miljoenen of zelfs miljarden aan schade aanrichten. Dát is dus onze klimaatadaptatie-uitdaging voor de komende jaren.

Data-explosie

Het doorgronden en oplossen van deze problematiek vraagt naast diepgaande inhoudelijke kennis en geavanceerde gereedschappen ook grote hoeveelheden betrouwbare uniforme data die snel tussen organisaties, maar ook tussen gereedschappen, uitgewisseld kan worden. Data van oppervlaktewater, diep en ondiep grondwater, stedelijke rioleringssystemen, meteorologische condities maar ook geografische informatie moet met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Dat is nu al een extreme hoeveelheid informatie, maar dat neemt de komende jaren nog eens exponentieel toe. Er zijn voorbeelden waarbij de data zo omvattend is, dat het efficiënter is de modelsoftware naar de data te brengen in plaats van andersom. Ja, dat was voor mij ook een eyeopener. Wil je als specialist dit allemaal zelf bij elkaar blijven harken, opslaan en verwerken? Ik hoop het niet.

Watercloud

We hoeven niet te wachten op een volgende aanleiding om de digitale transformatie te versnellen. Laten we ons nu goed voorbereiden! De oplossing, Watercloud, hebben we mogen verkennen binnen een consortium waarin hydrologen en ICT-specialisten samenwerkten. Ik ben zo’n hydroloog met programmeerkennis en een sterke ICT-affiniteit. Maar wat is er een wereld voor mij opengegaan in de samenwerking met professionele ICT partijen! Er zijn nog veel meer mogelijkheden dan ik me had kunnen voorstellen. Het consortium heeft dit ook zeker niet alleen gedaan, we hebben juist gezamenlijk met de Nederlandse waterwereld ideeën en wensen uitgewisseld. Watercloud beschrijft een visie op het inrichten van een (Multi Cloud) platform voor efficiënte samenwerking op het gebied van hydrologische data-uitwisseling en modellering. In gewone mensentaal, Watercloud faciliteert digitaal samenwerken tussen waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven onderling maar ook met adviesbureaus en gemeentes. Samenwerken over geografische, domein- en administratieve grenzen heen.

Corona

In februari van dit jaar hebben we deze verkenning afgesloten. De acute noodzaak werd echter niet overal gevoeld. En toen was daar de coronapandemie. Ineens zitten we allemaal thuis achter een PC en moeten we op afstand werken. We zijn afhankelijk van de digitale middelen, zodat we toch kunnen samenwerken. Hoe blij zijn we nu met beeldbellen, cloudoplossingen voor datatransfer en een sterke ICT-infrastructuur?! De coronapandemie heeft ons geleerd dat digitaal samenwerken kan en dat het moet! Kan het beter? Jazeker, ik denk dat je altijd op zoek moet naar verbetering. En ik zou in deze tijd erg graag een Watercloud willen gebruiken waarin we digitaal samenwerken, een community opbouwen en van elkaar kunnen leren! Zover is het helaas nog niet maar ik wil later wel kunnen terugkijken en zeggen: “Wat een geniaal idee om juist in die periode de digitale revolutie in de watersector te versnellen…” Doe je ook mee?

Laat het ons weten