In het nieuwe jaar valt het niet meer te ontkennen: de energietransitie gaat gebeuren en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Energiebedrijven en gemeentes zijn druk bezig om wijken van het gas af te krijgen vóór de gaskraan in 2030 dichtgedraaid wordt. Maar wat is nu een goedkoop, gemakkelijk implementeerbaar en wijd verkrijgbaar alternatief voor gas? Iets wat een leidingennetwerk gebruikt dat er grotendeels al ligt?

Voorzichtig beginnen waterbedrijven in Nederland zich te oriënteren over hoe zij kunnen bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Een interessante optie is om water als transportmedium te gebruiken voor het leveren van warmte, door middel van warmtenetten. Bij de energietransitie hoort een nieuwe rolverdeling van bedrijven en andere partijen, en waterbedrijven hebben hierin een unieke positie. “De watersector heeft een zeer geschikt profiel om de uitdaging op het gebied van klimaat/duurzame energie op te pakken. Ze is betrouwbaar, dichtbij, heeft kennis van bronnen, ze heeft een focus op de lange termijn, ze wil maatschappelijke meerwaarde leveren…” aldus Diederik Samsom van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Bovendien heeft de sector heel veel kennis van transportsystemen – kortom, de ideale positie om de rol van warmteleverancier op te pakken!

Van oudsher is waterlevering natuurlijk de primaire taak van waterbedrijven, en daarom kan het spannend zijn om in te zetten op energie. Royal HaskoningDHV heeft de expertise en ervaring om te ondersteunen bij het ontwikkelen van ambities en projecten op dit gebied, juist omdat we én de drinkwatersector én de warmtesector goed kennen. Binnen onze speciale Taskforce Energietransitie richt de tak Heat Networks zich precies hierop.

Verduurzaming zal uiteindelijk betekenen dat we regionaal decentraal meer zelfvoorzienend worden. Steeds meer innovaties worden bedacht, onder andere vanuit de stichting Warmtenetwerk, om bestaande wijken versneld te verduurzamen en gemakkelijk aan te sluiten op warmtenetten. Nu is de tijd voor waterbedrijven om deze rol op te pakken en de winst uit warmte te benutten: winst voor henzelf, voor de samenleving en voor de toekomst.