Aquasuite voor Industrie

In deze blog wordt duidelijk hoe Aquasuite software onze klanten helpt met het managen van operationele risico’s. Daarbij beginnen we bij Industry 4.0, een belangrijk thema dat veel aandacht krijgt binnen de industrie. Industry 4.0 is al lang geen hype meer maar realiteit en de kansen die dit biedt voor de industrie worden ook herkend. Het doel is het verder optimaliseren en verduurzamen van de primaire productieprocessen. Het toepassen van Industry 4.0 kan echter ook een enorme impact hebben op secundaire processen zoals afvalwaterzuivering: lagere operationele kosten, verbeterde compliance, verbeterde duurzaamheid & circulariteit en verbeterde operational resilience. De manier waarop Royal HaskoningDHV dit doet is een combinatie van de Aquasuite software en persoonlijke operationele ondersteuning.

De principes van industrie 4.0

Er ligt een aantal principes aan de basis van Industry 4.0.Ten eerste dat machines, apparaten, sensoren en mensen met elkaar verbonden zijn en met elkaar kunnen communiceren.Vervolgens hebben we te maken met een enorme hoeveelheid operationele data die gegenereerd wordt en die ook beschikbaar is voor operators. Operators die, mede door vergrijzing, steeds moeilijker te vinden zijn. Met onze Aquasuite software zetten we deze data om in informatie en zorgen dat de informatie ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van de operationele performance van de waterzuivering. Deze informatie en de systemen die deze informatie leveren hebben namelijk als doel de operators te ondersteunen bij het maken van keuzes bij problemen of bij taken die ingewikkeld zijn.Het laatste principe is dat deze keuzes worden opgenomen in de controle systemen, zodat processen met een soort “auto-pilot” ”virtual operator” worden aangestuurd waardoor onder andere bedrijfsvoering op afstand eenvoudiger en betrouwbaarder wordt.

Drie operationele risico’s

Bij onze industriële klanten zien wij met betrekking tot de waterzuivering vaak dezelfde drie operationele risico’s terugkomen.

  1. Hoge operationele kosten
  2. We komen nog steeds calamiteiten tegen en zuiveringen die niet goed presteren met als gevolg incidentele operationele kosten die extreem hoog kunnen zijn. Dit staat op gespannen voet met de constante druk om kosten te reduceren, efficiënter en effectiever te worden. Daarnaast zien wij vaak onnodige kosten door een hoog energieverbruik en/of chemicaliën verbruik als gevolg van suboptimale operatie.

  3. Steeds strengere vergunningseisen
  4. Als tweede risico identificeren wij compliance; het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hier hebben we te maken met enerzijds de steeds strenger wordende eisen en anderzijds met de grilligheid van de industriële sector: industrieel afvalwater kent in vergelijking met huishoudelijk afvalwater een grote variëteit in kwantiteit en samenstelling per dag of week. Dit zorgt ervoor dat het zuiveren van industrieel afvalwater een behoorlijke uitdaging kan zijn en het niet voldoen aan de eisen kan leiden tot negatieve publiciteit en/of boetes. In het uiterste geval kan het zelfs de hele productie in gevaar brengen.

  5. Aanwezigheid in-house kennis
  6. Als laatste moeten we inzien dat een waterzuivering voor de industrie een secundair proces is. Vaak betekent dit dat er maar een paar in-house experts en operators zijn met de benodigde kennis van waterzuivering. Het wegvallen van 1 of 2 sleutelfiguren kan al tot grote problemen leiden, simpelweg omdat er geen back-up is.

 

Aquasuite – managen van operationele risico’s

In zekere zin zijn de drie genoemde operationele risico’s met elkaar verbonden. Immers, de soms beperkte kennis die aanwezig is kan leiden tot non-compliance met hoge incidentele kosten. Met onze Aquasuite-software in combinatie met operational support, helpen wij u met het managen van deze operationele risico’s.

In het kort werkt Aquasuite als volgt: Aquasuite maakt verbinding met de bestaande klantsystemen (SCADA, PLCs, process databases) en sensoren. Vervolgens verzamelt en analyseert Aquasuite historische en real-time datasets om voorspellingen te maken. Aquasuite’s virtual operator (een soort “auto pilot”) gebruikt deze voorspellingen om de dagelijkse bedrijfsvoering te optimaliseren. Als operator en manager kan je de prestatie van de zuivering in de gaten houden door dashboards en data visualisaties, die de relevante KPI’s laten zien en waarmee je snel de juiste beslissingen kan nemen en eventueel noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering doorvoeren.

 

Operational support: It’s about people

De mythe over automatisering is dat het doel daarvan is om mensen, operators, te vervangen. Wij zien menselijke input en interactie als essentieel in een duurzame en succesvolle implementatie van systemen zoals Aquasuite. Alleen als we de specifieke on-site installatiekennis verbinden met onze jarenlange domeinkennis van industriële (afval)waterbehandeling, kan het volledige potentieel van Aquasuite worden benut. Wat ons betreft gaat het dus niet alleen om het efficiënter en meer robuust maken van een zuivering, maar ook over het vergroten en borgen van specifieke kennis en ervaring van de zuivering, zodat deze beschikbaar is en blijft voor onze klanten. Wij doen dit door de combinatie te maken tussen de Aquasuite-software en operationele support door een van onze industriële waterexperts. Juist door de Aquasuite-software kunnen wij dit heel effectief en op afstand doen. Dat ervaren wij samen met onze klanten als een krachtige combinatie.

Voordelen – risicoreductie, kostenreductie, nachtrust

Het toepassen van Aquasuite en Operational support levert zowel een kostenreductie als een risicoreductie op. Door betere informatie en aansturing kunnen kosten worden bespaard op energie en nutriënten en nog belangrijker, worden calamiteiten zo veel mogelijk voorkomen. Dezelfde informatie en aansturing heeft als doel om een effluent te produceren dat voldoet aan alle eisen. Het Aquasuite platform in combinatie met operational support zorgt ervoor dat de kennis van de zuivering geborgd is en uitgebreid wordt en dat de zuivering gewoon kan doordraaien bij uitval van key personeel. Als kers op de taart: wij zien ook dat een goed gemanagede zuivering niet alleen kosteneffectief en compliant is, maar ook bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en circulariteit. Denk hierbij aan CO2-reductie en het terugwinnen van energie en grondstoffen.

Your partner!

Voor onze klanten en onze technologen zijn deze Aquasuite/operational supportcontracten ongelooflijk interessant en waardevol. Immers, samen bouwen we een relatie op en realiseren we een duurzame verbetering.

Wilt u meer weten? Volg dan de link:

Industrial wastewater treatment

of beter nog; neem contact op met:

 

Robert Jan Smeets

Global Market Unit Water for Industry

E [email protected]

M +31 6 22 90 94 34

 

Frans Horjus

Sr. Technoloog Water for Industry

E [email protected]

M +31 6 15 09 33 15