Water Challenge

Water is de bron van al het leven. Toch vormt de watervoorziening in grote delen van de wereld een probleem. Slechts 2,5% van het totale wateroppervlak op aarde is zoet water en slechts 1% hiervan is geschikt voor consumptie, huishoudelijk gebruik of gebruik in de landbouw en industrie. Het waterverbruik is wereldwijd snel toegenomen.

Klimaatadaptatie en digitale participatie in de praktijk

Water 27 mei 2021

Bij gebiedsprocessen is participatie tussen overheden en stakeholders essentieel. In deze tijd waarin we veel thuiswerken en de opties voor bijeenkomsten beperkt zijn is dat een uitdaging. Voor het project KNOOP XL in Eindhoven hebben we met behulp van twee digitale tools naast uitleg over klimaatadaptatie en mogelijke oplossingen, maar door de gekozen vorm ook aandacht besteed aan samenwerking.

Meer

Afvalwater is een eeuwige bron om watertekort te stoppen

Water 4 mei 2021

Laatst ontving onze wijk in Amersfoort een aankondiging van een rioolrenovatie. De vrijdag daarop mochten we niet douchen en moesten ook de vaatwasser en de wasmachine uit blijven. Het zijn beperkingen waar we zelden mee worden geconfronteerd en het benadrukt hoe vanzelfsprekend het is om als huishouden dagelijks honderden liters water weg te spoelen

Meer

Soms te nat en soms te droog – de watertransitie kan niet meer wachten

Water 4 mei 2021

Eind 2019 presenteerde de ‘Beleidstafel Droogte’ een rapport met de ietwat zelfgenoegzame titel ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’. We zochten daarin tevergeefs naar het antwoord op onze vraag ‘waarom duurt het zo lang voordat Nederland droogte echt beteugelt?’

Meer

Verwijderen giftige cocktail op rwzi’s vraagt integrale aanpak

Water 4 mei 2021

De giftige cocktail Onze drinkwaterbronnen raken vervuild met microverontreinigingen zoals medicijnresten. In oppervlaktewateren worden concentraties aangetroffen boven acute toxiciteitsgrenzen voor organismen. Daarnaast is er de zorg dat de cocktail van honderden tot duizenden verschillende microverontreinigingen chronische negatieve effecten op het aquatisch milieu heeft.

Meer

Wat als alles anders wordt

Water 25 sep 2020

“Wat een zomer hebben we achter de rug! Heeft u ook zo genoten van het heerlijke Nederlandse weer deze zomer? Ook hierin ontdekken we “het nieuwe normaal” met aanhoudende hitte, forse stortbuien, en perioden van lange droogte. Daarbij is het coronavirus nog steeds onder ons waardoor velen binnenshuis zaten bij 30°C op de thermometer.

Meer
Grondstoffen uit afvalwater – Blog - Royal HaskoningDHV

Het is tijd voor een demarrage met grondstoffen uit afvalwater

Water 14 sep 2020

Het is september 2020 en we kijken voor het eerst in het bestaan van de Tour de France zo laat in het jaar naar deze mooie Franse wielerkoers. Ik ben zelf al van jongs af aan fan van de wielersport. Mijn eerste bewuste herinnering dateert van 1977 toen Hennie Kuiper als eerste boven kwam op Alpe d’Huez.

Meer

Klimaatneutrale rioolwater- zuiveringsinstallatie

Water 24 aug 2020

Overal en altijd worden er plannen gemaakt. Van noodzakelijke plannen zoals een boodschappenlijstje, leuke plannen zoals het sportrooster, veiligheidsplannen zoals een extra drempel in de straat tot visionaire plannen zoals de aanleg van windparken op zee. Al deze plannen hebben met elkaar gemeen dat er een gewenst toekomstig resultaat is.

Meer
Let’s bring in the Dutch! | Royal HaskoningDHV

Let’s bring in the Dutch!

Water 10 jul 2020

Zijn we goed voorbereid op een nabije toekomst waarin we te maken hebben met complexere, integrale vraagstukken rondom klimaatadaptatie en sterk aanzwellende datastromen? Maken we al optimaal gebruik van alle technologische en digitale middelen? Ik denk dat we nog een grote stap kunnen en moeten zetten.

Meer

Klaarmaken voor de toekomst – investeer in opleidingen

Water 24 apr 2020

Er zijn vele vraagstukken aangaande het optimale gebruik van water in de industrie. Alleen al het zuiveren van industrieel afvalwater heeft veel verschillende facetten, dat weet u zelf misschien als geen ander.

Meer

De waterzuivering draait automatisch door (DWDAD)

Water 23 apr 2020

In deze blog wordt duidelijk hoe Aquasuite software onze klanten helpt met het managen van operationele risico’s. Daarbij beginnen we bij Industry 4.0, een belangrijk thema dat veel aandacht krijgt binnen de industrie. Industry 4.0 is al lang geen hype meer maar realiteit en de kansen die dit biedt voor de industrie worden ook herkend.

Meer
Legionella in tijden van Corona of Corona in tijden van Legionella: zoek de verschillen | Royal HaskoningDHV

Legionella in tijden van Corona of Corona in tijden van Legionella: zoek de verschillen

Water 22 apr 2020

Door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht, de aerosolen, kunnen mensen besmet raken met de legionellabacterie die een zware longontsteking, de veteranenziekte, kan veroorzaken. Op dezelfde wijze, door inademing van aerosolen, kunnen mensen geinfecteerd raken door het coronavirus!

Meer
Naast de Coronacrisis de watercrisis? | Royal HaskoningDHV

Naast de Coronacrisis de watercrisis?

Water 22 apr 2020

We zitten nu middenin een crisis die ons dagelijks leven ingrijpend beïnvloedt, daar is al veel over gezegd, ook de media staan er boordevol mee, we moeten ons razendsnel aanpassen Zijn we voldoende voorbereid op de volgende crisis? Dat zou zomaar een watercrisis kunnen zijn!

Meer
Vijf aanbevelingen voor Duurzame dijken | Royal HaskoningDHV

Vijf aanbevelingen voor Duurzame dijken

Water 19 dec 2019

Het afgelopen jaar is duurzaamheid zowel bij de waterschappen als het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hoog op de agenda gekomen. Daar waar een paar jaar geleden duurzaamheid nog een administratieve oefening was in de aanbesteding, is het nu door de landelijke klimaatopgaven een serieus onderwerp geworden, waarvan iedereen de urgentie voelt.

Meer

Op zoek naar realistische oplossingen rond stikstof

Water 5 dec 2019

De stikstofdiscussie woedt nog volop in Nederland. Het kabinet is met noodmaatregelen gekomen om de enorme file van opgeschorte plannen weer in beweging te krijgen, maar projecten moeten niettemin individueel worden getoetst. Voor de waterschappen gaat het om vele honderden projecten in vele soorten en maten. De kunst is om tot realistische oplossingen te komen.

Meer

Met elkaar fysieke en virtuele wereld verbinden

Water 9 mei 2019

Ik ben een relatieve nieuwkomer: op 1 februari ben ik begonnen als Business Line Director Water bij Royal HaskoningDHV. De grote uitdaging waar we nu voor staan is de vermenging van de fysieke infrastructuur met de virtuele wereld.

Meer

Heat Networks, winst uit warmte

Water 15 mrt 2019

In het nieuwe jaar valt het niet meer te ontkennen: de energietransitie gaat gebeuren en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Energiebedrijven en gemeentes zijn druk bezig om wijken van het gas af te krijgen vóór de gaskraan in 2030 dichtgedraaid wordt. Maar wat is een kansrijk alternatief?

Meer
Niet het vorige maar het volgende probleem | Royal HaskoningDHV

Niet het vorige, maar het vólgende probleem

Water 1 mrt 2019

Als er iets niet goed werkt, kom je er uiteindelijk altijd wel achter hoe dat komt. En dat repareer je dan. Maar wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat je de vólgende vervelende verrassing voorkomt. Vraag is dan: hoe kom je erachter wat dat volgende probleem kan zijn? Hoe los je iets op wat nog niet is gebeurd?

Meer
Gletsjers | Royal HaskoningDHV

Innoveren kun je leren

Water 17 okt 2018

Water is de essentie van ons leven. Daar zijn we ons misschien weer extra van bewust na deze zomer. Mijn zomer bracht ik door in Noorwegen waar de innovaties je om de oren vliegen. Hoe innoveer je succesvol? En hoe doe je dat met water?

Meer
Complexiteit moet schuilgaan achter eenvoud | Royal HaskoningDHV

Complexiteit moet schuilgaan achter eenvoud

Water 2 okt 2018

Je navigatie piept: maximum snelheid 50 kilometer. Je remt af. Het zijn eenvoudige signalen die je gedachteloos uitvoert maar wel met hulp van navigatie en satellieten. Als je zelf met die complexiteit aan de slag moet, ben je allang door het dorp heen voor je iets hebt kunnen besluiten.

Meer
Digitale transformatie  | Royal HaskoningDHV

Samen optrekken in digitale transformatie

Water 26 sep 2018

Waterschappen verenigen historie, heden én toekomst. Ze bestaan al eeuwenlang en met een hele serie monumentale en beeldbepalende kunstwerken hebben ze een onmiskenbaar stempel gedrukt op ons kenmerkende Nederlandse landschap. Maar tegelijk staan ze midden in de samenleving van vandaag én hebben ze de blik vooruit gericht.

Meer
Water | Royal HaskoningDHV

Industrieel water: eenvoudige antwoorden op complexe vragen

Water 19 sep 2018

Industrieel water is complex, maar de beste oplossingen herken je juist aan hun eenvoud. Daarom moet je op zoek naar de kern: wat is precies het probleem, en wat wil je precies bereiken? Die ontdekkingstocht wil ik graag samen met de klant maken.

Meer

Een fris biertje

Water 12 sep 2018

Er bestaat bier dat wordt gemaakt met gezuiverd afvalwater. Circular water is mijn werkterrein, ik kan er enthousiast over praten en ik ben overtuigd van de grote mogelijkheden. En het is knap gemaakt, dat bier, maar ik hoef het niet. De besmettelijke herkomst van het gebruikte water staat me gewoon tegen.

Meer
Jongen met chocolade | Royal HaskoningDHV

Chocola maken van Big Data

Water 10 sep 2018

Big data analytics, machine learning en artificial intelligence: iedereen heeft het over smart, ook in de waterwereld. Ook ik ben overtuigd van het potentieel, maar ik blijf tegelijk graag nuchter. We hebben het in de eerste plaats over hulpmiddelen om chocola te maken van grote, onoverzichtelijke hoeveelheden data.

Meer
Samen buiten de lijntjes kleuren | Royal HaskoningDHV

Samen buiten de lijntjes kleuren

Water 31 mei 2018

In mei en juni 2016 viel er extreem veel regen in Zuidoost Brabant en Noordwest Limburg. Dat leidde tot een serie claims, maar óók tot een gebiedsproces van de betrokken waterschappen, sámen met inwoners, ondernemers en agrariërs. Startvraag: hoe kunnen we samen het watersysteem robuuster maken?

Meer
Fountain love by jaume plensa | Royal HaskoningDHV | Wietze Landman

Slimme oplossingen voor een open samenleving

Water 23 jan 2018

De Friezen willen met Leeuwarden en Friesland als culturele hoofdstad van Europa op het wereldtoneel belanden. Ik ben er trots op dat we als ingenieursbureau met onze integrale benadering mee kunnen werken aan het inzetten van cultuur voor een iepen mienskip, een open samenleving.

Meer

Evolutionary Approach to Resilience

As green shoots start to appear in areas devastated by wildfires in Australia, the natural world is once again showing us the path to better resilience.

Meer