Wie kon zich in 1980 voorstellen dat we het in 2016 zouden hebben over draagmoeders, crowdfunding, Uber, DNA-patenten, Spotify of Repaircafé’s? Niemand toch? De maatschappelijke opvattingen zijn in die 35 jaar dan ook sterk veranderd.  Galmde destijds ‘Geen woning, geen kroning’  over straat, nu maant Douwe Bob ons tot rust: ‘Slow down, brother’. 

De maatschappelijke innovaties voor 2031?
Met die bril van 1980 zijn het dus maar vreemde concepten, die Ubers en Repaircafé’s. Concepten die inspelen op de onvoorspelbare sociale waarden en economische opvattingen uit 2016. Met die sprong in gedachten, vraag ik me af wat dan de maatschappelijke innovaties voor 2031 zouden zijn? En wat betekenen die voor mijn werk aan de energietransitie, ? Wat, als we in plaats van technologische ontwikkeling, juist deze sociale veranderingen en innovatieve businessmodellen centraal stellen?  
Intrigerende vragen. Vragen, die ik mij stelde, na een even fascinerend gesprek met dé energie-en-beleid experts in Nederland. En eerlijk gezegd was ik een ‘beetje boos’ of liever gezegd, professioneel verontwaardigd. Want hoe kan het nu dat de technische specialisten zeggen dat alles kan, dat de energie-en-beleid experts al jaren praten over technologische ontwikkeling en dat de energietransitie in Nederland per saldo zo langzaam verloopt? Dat is toch raar?

Dus de mouwen opgestroopt en aan het werk!
Samen met 25 bevlogen bestuurders, deskundige wetenschappers en innovatieve ondernemers aan de slag. Een gezelschap bestaande uit jong en oud, multinational en start-up, food en energie, creatievelingen en rechtsgeleerden. Vanuit de gedachte, dat er -meer dan ooit- en in de turbulentie van de Parijse klimaatconferentie, de evaluatie van het SER-Energieakkoord en de nationale Energiedialoog een aanvullende benadering noodzakelijk is op het overheersende technische paradigma. Een aanvulling, die verder kijkt dan gangbare technologische oplossingen als smart grids, peak-oil, power2gas en zonnefilms. Eentje, die dat alternatieve perspectief veel meer in het publieke debat brengt.

Welvaart-geloof werd welzijn-geloof, concurrentie-geloof werd coöperatie-geloof, ….
Vandaar deze zogenaamde Delphi ‘Energietransitie: sociale verandering en transactionele innovatie’. De Delphi is een onderzoeksmethode, die geschikt is voor diffuse en wicked problems in de toekomst. De deelnemers doen mee op anonieme en persoonlijke basis; het gesprek richt zich daarmee als vanzelf vooral op de inhoud. Hoe mooi is dat, als een expert van een multinational verzucht ‘nu kan ik eindelijk mijn eigen koers en gedachten eens formuleren’ ... 

“Zo werd efficiency-geloof langzaam maar zeker effectiviteit-geloof. Welvaart-geloof werd welzijn-geloof. Concurrentie (vrije markt)-geloof werd coöperatie-geloof. Geloof in excellentie (beter dan een ander willen zijn) werd geloof in het accepteren van jezelf. Materialisme-geloof werd geloof in filantropie. Kapitalisme-geloof werd geloof in overvloedig stelsel van niet financiële economieën. Geloof in aanbod gedreven produceren werd geloof in vraag gestuurd produceren. Schaarste-geloof werd overvloed-geloof. Geloof dat besturing beter werkt als het gecentraliseerd is werd tot geloof dat gedistribueerde besturing minstens zo goed werkt. Het geloof in dat de menselijke intelligentie door niets voorbij gestreefd kan worden werd tot geloof in intelligente mens-dienende technologie die de mens eindelijk op het zo hard verdiende voetstuk kon zetten waar door velen al lang naar verlangd werd.”

Een inclusief werkprogramma, over macht, waarden en ‘storytelling’
Het resultaat van de Delphi geeft de contouren van een ander, maatschappelijk en inclusief werkprogramma voor een daadwerkelijke versnelling van de energietransitie. Het programma richt zich op macht, waarden, de kracht van verhalen, systeemveranderingen, civil society en ‘fintech’. Een programma dat de energietransitie veel inclusiever onderzoekt, vanuit én-én en vanuit sociale waarden. En dat de industriële realiteit verbindt aan het lokale perspectief van consumenten. Kansen ziet voor platforms, behavourial insight teams, bitcoins, stranded assets en bruggen bouwt tussen generaties. Kortom: een  maatschappelijker kijk op de energietransitie, en hoe we die écht kunnen gebruiken in een programma, waar we morgen mee aan de slag kunnen en dat ons sneller brengt bij groene groei en een duurzame energievoorziening. Wie wil daar nou niet aan mee doen?

Meer weten? 
www.energieversnelling.nl
Wil je meer lezen over de resultaten, bevlogen verhalen van de 25 experts zien, kennis nemen van toekomstbeelden voor 2031, je laten inspireren door een socialer handelingsperspectief, dat kan! Surf naar www.energieversnelling.nl, daar vind je alles!

Mee doen? InspiratieHUB Delphi Energieversnelling op 8 juni 2016
Wil je meepraten en vooral meedoen? Op woensdag 8 juni worden de bevindingen publiek besproken, tijdens een InspiratieHUB in het kader van de Nationale Energiedialoog. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via milly.slotboom@rhdhv.com of via www.energieversnelling.nl