De nieuwe Omgevingswet heeft niet alleen grote gevolgen voor overheden, ook voor bedrijven zijn er aanzienlijke veranderingen. De direct werkende regels voor bouwen en milieu veranderen. Bestemmingsplannen worden trapsgewijs via een Omgevingsvisie omgezet in een Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is flexibeler, maar bevat ook omgevingswaarden die milieueffecten reguleren. Ik ging in gesprek met Wim van ’t Riet, EHS manager bij Avery Dennison in Nederland, over de kansen en uitdagingen voor bedrijven met betrekking tot de Omgevingswet.

Avery Dennison is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de productie van zelfklevende toepassingen op onder andere verpakkingen en in de grafische industrie. In Nederland beschikt Avery Dennison over drie locaties. Wim nam deel aan de ontbijtsessies die wij vorig jaar organiseerden voor onze relaties met als thema Omgevingswet, de industrie en HSE management. Wim: “Het is heel fijn om op een laagdrempelige manier meer informatie te krijgen over de Omgevingswet. Dat hebben we nodig. Vanuit de overheid worden we hier niet op voorbereid. Je merkte bij collega-bedrijven dat er nog veel onzekerheid heerst. Welk effect heeft de Omgevingswet op mijn bedrijf? Wat moet ik wanneer doen en hoe? Lastige vragen waar je alleen niet altijd uitkomt. Dan is advies en wederhoor essentieel.”

Maatwerk

Tijdens de ontbijtsessies zagen we deze worsteling ook bij andere deelnemers. Dit is begrijpelijk, want de wijzigingen zijn bijvoorbeeld verschillend per bedrijf en ook per gemeente (en dus vaak binnen een bedrijf per locatie). Details in de nieuwe direct werkende regels en de Omgevingsplannen zijn daarmee erg belangrijk en dat betekent dat elk bedrijf moet uitzoeken hoe de situatie verandert voor hen. Wim beaamt dat: “Elk jaar hebben wij in de periode september-oktober onze strategy deployment fase. Tijdens deze fase moet ik weten welke budgetten ik moet reserveren voor een veranderde werkwijze of eventuele aanpassingen in de bedrijfsvoering. Dit jaar is het goed om een impactanalyse ten aanzien van de Omgevingswet daarin op te nemen.”

Veranderen of uitbreiden

En wat als je je bedrijfsactiviteiten wil veranderen of uitbreiden? Ook dat gaat anders met de nieuwe Omgevingswet. Naast bouwleges moet je straks ook milieuleges betalen. Op diverse milieuonderwerpen vinden ook veranderingen plaats. Zo gaan het omgevingsveiligheidsbeleid, bodembeleid en de verdeling van geluidsruimte op de schop. Deze onderwerpen worden tevens opgenomen in het Omgevingsplan, waar de gemeente ook nog eens afwegingsruimte heeft. Tot slot zet de overheid in op een cultuurverandering waarin maatwerk mogelijk is. “Voor Avery Dennison kan dat veel uitmaken”, legt Wim uit, “stel we willen op korte termijn uitbreiden, dan heeft dat effect op de leefomgeving, een vergunning is noodzakelijk. Het vergunningsproces en de toekenning van milieuruimte is in de nieuwe Omgevingswet anders geregeld. Een afweging of we deze verandering voor of na de komst van de Omgevingswet willen doorvoeren is dan noodzakelijk. We zullen er tijdig rekening mee moeten houden. Voor wat betreft de cultuurverandering biedt de Omgevingswet een kans, je ziet nu vaak dat overheden moeite hebben met maatwerk in te stemmen, in de nieuwe situatie krijgen overheden ook de juridische support om maatwerk mogelijk te maken”.

Vroegtijdig omgeving betrekken

Mochten uitbreidingsplannen het levenslicht zien voor multinationals zoals Avery Dennison, dan is het erg belangrijk om een goede relatie met omwonenden te hebben. Eén van de pijlers van de Omgevingswet is namelijk participatie. Omwonenden en omliggende bedrijven betrekken bij je plannen is in het nieuwe stelsel een indieningsvereiste bij een vergunningaanvraag. Dit vereist een gedegen stakeholderanalyse en een afgemeten aanpak voor de diverse stakeholdergroepen. Wim herkent deze aanpak: “Uit ervaring weten wij dat het betrekken van de omgeving essentieel is. Wij hebben dan ook goed en regelmatig contact met alle belanghebbenden.”

Advies: ga in gesprek

In aanvulling op een vroegtijdige dialoog met stakeholders, kan ik ook adviseren om in gesprek te gaan met de gemeente. Zij zijn nu bezig met de vorming van hun Omgevingsvisies die uiteindelijk hun invloed hebben op het Omgevingsplan. Ga eens een kop koffie drinken en bespreek welke onderdelen in de huidige ruimtelijke plannen belangrijk voor je zijn en wat je graag anders zou zien; er liggen mooie kansen voor een goede samenwerking met de gemeente in aanloop naar de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Wim was positief verrast door dit advies: “Daar had ik nog niet aan gedacht, dat is een goed idee. Samen optrekken hierin kan mij helpen, maar ook de gemeente. Zo zie je maar, met dit gesprek krijg ik weer een impuls om me verder te verdiepen en actie te ondernemen. 2021 lijkt ver weg, maar met meerjarenplannen raak je die datum nu al aan.”

Ook in 2018 houden wij onze relaties op de hoogte over de kansen ten aanzien van de Omgevingswet met bijeenkomsten, in-house sessies en nieuwsbrieven. Meer weten? Reageer hieronder of neem contact met me op.