Stappen zetten naar een circulaire economie! Daar zijn we op beleidsniveau druk mee bezig in Nederland. Maar hoe kunnen we nu concreet aan de slag om als gemeenten en provincies het goede voorbeeld te geven? De GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) is hier bij uitstek voor geschikt! Lees hieronder mijn 5 stappen om met de circulaire GWW-sector aan de slag te gaan!

Example of circular composite bridge designed by Royal HaskoningDHV and FiberCore Europe. Copyright image: J. Smits, Royal HaskoningDHV Architect & FiberCore Europe | Royal HaskoningDHV

Foto: Voorbeeld van een circulaire composiet brug ontworpen door Royal HaskoningDHV en FiberCore Europe. Copyright foto: J. Smits, Royal HaskoningDHV Architect & FiberCore Europe

1. Maak het organisatie breed

Kenmerken van grote GWW werken zijn vaak grote investeringen en lange doorlooptijden. Wijzigingen midden in een project zijn meestal kostbaar. Maak daarom inzichtelijk hoe projecten lopen zowel qua tijd als qua financiering, waar verantwoordelijkheden liggen en betrek alle betrokkenen bij het circulair maken. Van ontwerp tot beheer, van contractmanagement tot politiek, zonder noodzaak en overtuiging bij iedere schakel gebeurt er vaak niks. 

Hoe?

 • Stel vragen
 • Zit met beleid en uitvoering bij elkaar met één opdracht: Circulariteit
 • Beleg het niet bij één afdeling maar maak het organisatie breed van belang: toon politieke en strategische visie

2. Durf ambitie te hebben!

We houden van regels, ontwerpeisen en specificaties in Nederland. Laat je hierdoor niet tegenhouden om tot een circulaire GWW te komen. Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht en bezwaren zijn overkoombaar. Daag collega’s, aannemers en leveranciers uit om anders te denken en anders te doen.

Natuurlijk is het mogelijk om bestaande recycle toepassingen op te voeren (bv. PR-asfalt, puin onderlagen, etc.) maar durf vooral ook ambitie te tonen! Kies bewust voor lange levensduur, gebruik lokaal mineraal afval als ondergrond, maak die brug eenvoudig demontabel en koop in bij bedrijven met aandacht voor circulariteit nu en op einde levensduur. Natuurlijk is dit moeilijk voor objecten die soms wel 80 jaar meegaan. Lange levensduur is alleen maar goed, maar we moeten er wel voor oppassen dat we door deze lange duur niet nadenken over de toekomst. De circulaire economie geven we nu vorm voor morgen en ver in de toekomst! 

Hoe?

 • Nodig circulaire composietbruggen bouwers uit voor een presentatie
 • Bied kansen voor afval gebruiken als grondstof
 • Daag opdrachtnemers uit om met ideeën te komen (gebruik EMVI-criteria & marktconsultatie)
 • Draag zorg voor vertaling van ideeën en producten naar aanbestedingen en projecten

3. Innoveer

Vast een inkoppertje, even innoveren! Het komt heel vaak terug, maar wel met een reden. We blijven hangen in conservatieve denkbeelden, vastklampen aan oude gebruiken en gaan steeds weer voor heel veel zekerheid. Dat moeten we doorbreken om tot innovatie in alle onderdelen te komen. Of het nu eigen processen zijn, onderhoudscontracten of de aannemer die een 80-jarige toekomstvisie moet tonen. Innoveren is voor ons allemaal nodig om de huidige lineaire economie te doorbreken en de circulaire economie aan te jagen. 
Voor deze innovatie moeten we ruimte maken! Ruimte om te testen, ruimte om fouten te maken en vooral ruimte om aan de slag te gaan. Denk dus vooral na over welke veranderingen er nodig zijn maar blijf niet in een praatgroepje hangen en verbindt hier ook direct concrete acties aan. 

Hoe?
 • Durf en geef ruimte om fouten te maken
 • Laat belemmeringen los en ga aan de slag met niet alleen de meest logische ideeën
 • Zorg voor innovatiebudget

4. Werk samen

Vorige week was ik bij een inspirerende bijeenkomst in Almere. Ze zijn daar de upcycle-city competitie gestart. Door financiering aan te bieden wil de gemeente samenwerking en innovatie versterken. Niet zomaar een subsidie of mini bijdrage aan het een of ander maar 3 miljoen euro aan deelnemingen in bedrijven! Almere laat hier een prachtige voorbeeldrol zien:
 1. Bedrijven uit te dagen samen met de gemeente tot circulaire oplossingen te komen voor het gemeentelijke beheer afval 
 2. Mogelijk maken door risico investering te doen in nieuwe bedrijven
 3. Circulariteit, eigen beheer, economische groei en bedrijfsondersteuning samen laten gaan

Prachtig voorbeeld van samenwerking om op een innovatieve manier circulariteit aan te jagen. Samenwerken kan in vele vormen en moeten we vooral doen om van elkaar te leren en elkaar uit te dagen het beter te doen. Werk dus niet samen voor nog een praatclub maar werk juist samen om een voorbeeldrol te pakken!

Hoe?

 • Vertel je verhaal, per e-mail, bij de lunch, interne presentatie of juist in Hart van Nederland
 • Zoek een fijne vorm of constructie, doe groots als Almere of juist klein met de 3 lokale aannemers
 • Maak afspraken en zorg samen voor resultaten

5. Ga vooral zelf aan de slag

Last but not least leg de bal vooral bij jezelf neer. Iedereen kan bijdragen aan de circulaire economie. Zorg dus voor dat circulaire ontwerp. Pak samen het systeem aan en zet afvalhout of betonpuin in als grondstof. Wacht niet tot de ander wat gaat doen maar ga zelf aan de slag en neem anderen mee in jouw droom van een circulaire economie!

Hoe?
 • Gewoon doen!
 • Circulariteit als uitgangspunt bij ontwerp in plaats van bonuspunt
 • Doe mee met innovaties van start-ups of juist bestaande partijen zoals de Circulaire Weg van DuraVermeer, biobased plastics & brug van NPSP of de Plastic Road van KWS Infra.

Circulaire GWW

Juist voor provincies en gemeentes is de circulaire economie een enorme kans om eigen afvalstromen te koppelen aan GWW werken, om bekende opdrachtnemers uit te dagen en, om in het land projecten tot stand te laten komen! De GWW is een grote sector waarbij het niet eenvoudig is om veranderingen te realiseren. Die praktijk moeten we doorbreken door al vanaf projectinitiatie circulariteit een standaard onderdeel te laten zijn. 

Techniek en regelgeving worden vaak de schuld gegeven van het niet verder komen, maar daar geloof ik niet in. Er is voldoende ruimte om innovatie toe te passen, ontwerpen te wijzigen voor circulaire mogelijkheden en inzet van pilotprojecten om nieuwe materialen te testen. Door gericht vragen te stellen over specifieke regels die jou in de weg zitten kunnen we belemmerende regelgeving veranderen of tot uitzonderingen komen voor nieuwe modellen. We moeten vooral aan de slag gaan, goede systemen en technieken bedenken en in de uitvoering op alle niveaus beginnen!

 

Week van de Circulaire Economie januari 2017

In de Week van de Circulaire Economie publiceren wij iedere dag een “circulair blog”:

 1. Maandag: Afval gezien door de circulaire bril
 2. Dinsdag: Circulair inkopen in de praktijk
 3. Woensdag: Hoe restafval te verminderen met 100 kg/inw? Twee inspirerende voorbeelden
 4. Donderdag: In 5 stappen naar een circulaire GWW
 5. Vrijdag: Let op! Weggooien kost geld

We hopen je hiermee te inspireren om samen stappen te zetten naar een circulaire toekomst!


We hopen je hiermee te inspireren om samen stappen te zetten naar een circulaire toekomst! 

Nog tijd om meer te lezen? Lees dan het recent uitgekomen Material Matters van Thomas Rau om inzicht te krijgen in een wereld zonder bezit en alleen nog maar gebruik! Liever wat sneller? Tegenlicht kijken kan ook.