Gisteren heb ik gestemd voor de nieuwe gemeenteraad in mijn gemeente Nijmegen. De samenstelling van de nieuwe raad is bekend, met natuurlijk ook een aantal nieuwe gezichten. Deze raad is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mijn stad, in al zijn facetten. In die periode treedt ook de Omgevingswet in werking. Meer dan voorheen wordt van de gemeenteraad verwacht dat ze aan de voorkant de lijnen uitzet. Wat is de ambitie van de nieuwe gemeenteraad, bijvoorbeeld met het oog op de omgevingsvisie en het omgevingsplan?

Het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is een mooi moment om als raad (opnieuw) stil te staan bij de ambitie van de gemeente met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Want er kan veel met de Omgevingswet, bijvoorbeeld als het gaat om lokaal maatwerk en lokale afwegingen.

Wat wil je?

Dat kunnen is een mooi, maar dan moet je ook weten wat je wilt. En daarvoor is de ambitie van de gemeente bepalend. Bijvoorbeeld: wil de gemeente gebruik maken van de mogelijkheid om voor verschillende (typen) gebieden verschillende omgevingswaarden te hanteren? Of: wil de gemeente de zorg voor participatie meer of minder stevig inzetten? Welke kansen van de Omgevingswet gaat de nieuwe gemeenteraad verzilveren?

Bekijk ter inspiratie ook dit filmpje waarin Pascale Georgopoulou, raadsgriffier Amstelveen, uitlegt wat de andere rol is van een gemeenteraad met betrekking tot de Omgevingswet.

Ontdek het met het Ambitieraam

Inzicht in ambitie geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet. Ik ontwikkelde daarvoor een Ambitieraam. Ik zet deze tool in wanneer ik gemeenten en waterschappen begeleid bij het bepalen van hun ambities. Ik merk in die sessies dat het Ambitieraam een mooie gespreksstarter is om samen richting te zoeken.

Benieuwd naar het Ambitieraam? In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen deel ik graag mijn goede raad. Bekijk het hieronder. Het werkt het beste als je er in een groep mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld met de hele gemeenteraad of in de betreffende raadcommissie. Vul het Ambitieraam eerst individueel in (‘bepaal je eigen positie’) en leg het dan naast het resultaat van de anderen. Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en hoe kunnen die worden geduid? Juist in dat beeld ligt de basis voor een goed gesprek over de gewenste ambitie.