Urban Challenge

Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking - 3,5 miljard mensen - in steden. In 2030 is dit 60%. Met deze groei nemen ook de uitdagingen op het gebied van verstedelijking toe.

Niet circulair inkopen is altijd duurder

Urban 1 jul 2019

Recentelijk hebben gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een intentieverklaring circulair inkopen getekend en een gezamelijke roadmap opgesteld. Hiermee kan circulair inkopen praktisch worden ingebed in de organisaties.

Meer
Hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire toekomst | Royal HaskoningDHV

Hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire toekomst?

Urban 17 jan 2019

De week van de circulaire economie triggert mij als sociaal wetenschapper vooral ook om extra stil te staan bij een heikel punt; hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire samenleving? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Meer
Royal HaskoningDHV | Avery Dennison

Omgevingswet voor bedrijven: in gesprek met Avery Dennison over kansen en uitdagingen

Urban 5 apr 2018

De nieuwe Omgevingswet heeft niet alleen grote gevolgen voor overheden, ook voor bedrijven zijn er aanzienlijke veranderingen. De direct werkende regels voor bouwen en milieu veranderen. Bestemmingsplannen worden trapsgewijs via een Omgevingsvisie omgezet in een Omgevingsplan. Ik ging in gesprek met Wim van ’t Riet, EHS manager bij Avery Dennison.

Meer
Verkiezingsposters Utrecht | Royal HaskoningDHV

Een Goede Raad voor de Omgevingswet

Urban 22 mrt 2018

Gisteren heb ik gestemd voor de nieuwe gemeenteraad in mijn gemeente Nijmegen. De nieuwe raad is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mijn stad, in al zijn facetten. In die periode treedt ook de Omgevingswet in werking. Wat is de ambitie van de nieuwe gemeenteraad?

Meer
Miniatuurstad | Royal HaskoningDHV

10 aandachtspunten bij de implementatie van de Omgevingswet

Urban 24 jan 2018

Uitstel van de invoering van de Omgevingswet is voor overheden gelukkig geen reden om de implementatie vooruit te schuiven. Een richting of structuur als houvast voor de ontwikkeling van een eigen robuuste implementatie­strategie is denk ik erg belangrijk. Daarom heb ik voor u 10 aandachtspunten ontwikkeld die helpen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Meer
Logo's circulaire economie | Royal HaskoningDHV

Hoe ziet de circulaire economie in Nederland eruit?

Urban 19 jan 2018

Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai, kan daar antwoord op geven! In dit blog geven we u een sneak preview van de stand van zaken van de circulaire economie in Nederland aan de hand van de eerste 1.000 geïdentificeerde circulaire initiatieven.

Meer
Moerasachtig gebied | Royal HaskoningDHV

Nederland Circulair in 2050: niet zonder natuurlijk kapitaal

Urban 18 jan 2018

Maandag 15 januari zijn de transitie-agenda’s voor het programma Nederland Circulair in 2050 gepresenteerd. Op vijf thema’s zijn plannen gemaakt hoe Nederland volledig circulair zal zijn in 2050.

Meer
Bermgras | Royal HaskoningDHV

Van berm tot bladzijde

Urban 17 jan 2018

Terrein beherende organisaties zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies zorgen ervoor dat bermgras gemaaid wordt. Dit bermgras wordt vervolgens afgevoerd als afval. Zonde, want bermgras bevat allerlei waardevolle eiwitten en gras vezels die op deze wijze weggegooid worden!

Meer
Wasbare luier | Royal HaskoningDHV | Bamboobaby

Joepie de Poepie: wasbare luiers leasen!

Urban 16 jan 2018

Een kindje plast en poept in de eerste vier levensjaren zo’n 5300 luiers vol. Wasbare luiers zijn op dit moment in Nederland de enige manier om dit afval te reduceren aangezien er nog geen recycling installaties zijn. Wat kan je als gemeente met een visie voor een circulaire, afvalvrije economie doen om inwoners aan de wasbare luiers te krijgen? De gemeente Rheden heeft een uniek idee…

Meer
Schema Circulaire Economie Zuid-Holland | Royal HaskoningDHV

Hoe komen we tot een beleidskader circulaire economie? Case Zuid-Holland

Urban 15 jan 2018

Hoe geven we handen en voeten aan circulaire economie? Hoe bepaal je als overheid je positie in het speelveld van ideeën, initiatieven, partijen en belangen? Hoe zorg je voor een kader om beleid, instrumenten en kennis effectief in te zetten? Allemaal vragen die in deze spannende beginfase van de circulaire economie gesteld worden. Zo ook door de provincie Zuid-Holland. Lees hier onze bevindingen.

Meer
Parkeergarage Eindhoven | Royal HaskoningDHV

De lessen van de ingestorte parkeergarage Eindhoven

Urban 7 dec 2017

Zoals het ministerie van BZK in oktober al stelde is het deels instorten van de parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport veroorzaakt door twee factoren.

Meer
Van woningbouwcrisis naar woningnood? | Royal HaskoningDHV

Van woningbouwcrisis naar woningnood?

Urban 4 okt 2017

Hoera, de crisis op de woningmarkt is definitief voorbij?! De prijzen van koopwoningen zijn sterk gestegen en liggen op veel plaatsen alweer op het niveau van voor de crisis. Het is inmiddels alweer een tijdje een gegeven dat dankzij de aantrekkende economie de woningverkopen zijn toegenomen.

Meer
Fietsende vrouw aan een gracht | Royal HaskoningDHV

Kansen te over voor een gezonder leefklimaat

Urban 12 sep 2017

De rechter heeft gesproken: de Nederlandse staat moet er voor zorgen dat er zo snel mogelijk aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voldaan gaat worden. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat niet alleen gekeken wordt naar het halen van wettelijke normen.

Meer
Zuster helpt oudere man | Royal HaskoningDHV

Brand? Laat ouderen in seniorencomplex niet stikken!

Urban 29 mei 2017

Steeds meer ouderen kunnen niet meer terecht in een verzorgingstehuis. Het gevolg is dat ze zich massaal vestigen in seniorencomplexen, gebouwen met de status ‘gewone bewoning’. Diverse branden met een soms dodelijke afloop hebben inmiddels bewezen dat ouderen vaak niet snel genoeg kunnen vluchten. Dit kan en moet anders!

Meer
Samenwerkende mensen die naar projecttekeningen kijken | Royal HaskoningDHV

Het loont om een akoestisch adviseur vroeg in het ontwerp te betrekken

Urban 10 apr 2017

Installaties en geluid deze twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar in de praktijk wordt er pas laat in het ontwerp of tijdens de realisatie van een gebouw aandacht gegeven aan installatiegeluid. Oplossingen achteraf vergen veel inspanning, om het nog maar niet over de kosten te hebben.

Meer
Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

Ook zin in de Omgevingswet?

Urban 9 mrt 2017

De Omgevingswet komt er aan. Overheden bereiden zich inmiddels serieus voor op de komst van de wet. Natuurlijk zijn er veel vragen, we weten immers nog niet alles. En natuurlijk ziet men risico’s. Is het allemaal haalbaar? En zijn we wel op tijd klaar?

Meer

Afvalvrije scholen: hoe organiseer je het en hoe schaal je ook op?

Urban 2 mrt 2017

Wilt u ook bijdragen aan meer gescheiden afvalinzameling op scholen? In dat geval nodigen wij u graag uit om hierover met ons mee te denken tijdens een van onze werksessies (15 en 22 maart in Utrecht).

Meer
Uitzicht vanaf rotsen op het water en een brug | Royal HaskoningDHV

De bekwame en gekwalificeerde m.e.r.-expert, vanzelfsprekend of niet?

Urban 7 feb 2017

Met de nieuwe EU richtlijn (2014/52/EU) wordt expliciet gesteld dat mensen betrokken bij m.e.r. gekwalificeerd moeten zijn. Maar wanneer is iemand gekwalificeerd of bekwaam? Hoe toon je dat aan? Daarover bestaat nog geen duidelijk beeld. In bijgaande blog beschrijf ik de stappen die ik hiervoor heb ondernomen.

Meer
Example of circular composite bridge designed by Royal HaskoningDHV and FiberCore Europe. Copyright image: J. Smits, Royal HaskoningDHV Architect & FiberCore Europe | Royal HaskoningDHV

In 5 stappen naar een lokale circulaire GWW!

Urban 19 jan 2017

Stappen zetten naar een circulaire economie! Daar zijn we op beleidsniveau druk mee bezig in Nederland. Maar hoe kunnen we nu concreet aan de slag om als gemeenten en provincies het goede voorbeeld te geven?

Meer
Haal jij eruit wat erin zit?

Hoe huishoudelijk restafval te verminderen met 100 kg/inw? Twee inspirerende voorbeelden

Urban 18 jan 2017

In een circulaire economie is er geen restafval. Vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en betere afvalscheiding is in veel gemeenten in Nederland daarom een speerpunt. In het Rijksbrede programma “Nederland Circulair 2050” vormen consumptiegoederen één van de vijf prioriteiten.

Meer
Afval gezien door de circulaire bril | Royal HaskoningDHV

Afval gezien door de circulaire bril

Urban 16 jan 2017

Je zou afval kunnen bekijken door de circulaire bril. Door met deze bril op naar afval te kijken, komen hele andere circulaire oplossingen in zicht! In deze blog lees je hoe dat zou kunnen zien.

Meer