Plotseling klinkt er een luide knal in een tunnel met brand en rook als gevolg. Binnen een mum van tijd nadert een object met hoge snelheid de plaats van het ongeluk, blust de brand op een effectieve en veilige manier. Door de snelle adequate actie blijft het aantal slachtoffers en materiele schade beperkt. De tunnel kan snel weer open waardoor grote economische schade door files grotendeels wordt voorkomen.

Dit klinkt misschien als toekomstmuziek, maar dit kan werkelijkheid worden door een innovatief idee van Royal HaskoningDHV: de Tunnel Fire Guard (TFG). De TFG is een betrouwbare, flexibele, indien gewenst autonome en permanent aanwezige blusrobot die branden in tunnels detecteert en bestrijdt in de eerste cruciale minuten.

Een belangrijke eigenschap is zijn aanwezigheid in de tunnel waardoor snel actie kan worden ondernomen. Brandbestrijding met de TFG is veilig, omdat aansturing van de robot op afstand gebeurt. Brandweerlieden worden hierdoor niet blootgesteld aan hoge stralingswarmte, chemische stoffen, explosies of andere gevaren.

Bovendien kan de TFG worden ingezet als goedkoop alternatief voor een watermistsysteem. Door de TFG water te laten spuiten nabij de uitblaaszijde van tunnelventilatoren wordt een watermist gecreëerd die de tunnelconstructie koelt. Hiermee zou de TFG kunnen bijdragen aan de brandweerstand van beton in tunnels, iets dat de laatste tijd wordt bediscussieerd.

Slimme blusrobot verhoogt veiligheid in tunnels | Royal HaskoningDHV

Het idee is ontstaan tijdens een internationaal symposium over tunnelventilatie. Verdere ontwikkeling van het idee heeft geleid tot technische vraagstukken over bijvoorbeeld bluswatertoevoer naar de TFG, maar vooral ook de vraag welk probleem we nu eigenlijk oplossen met de TFG. In Nederland hebben we de vereiste veiligheid van de tunnels vastgelegd in de Tunnelwet, met hieruit voortvloeiend de Landelijke Tunnel Standaard (LTS). Ook zonder TFG kan worden voldaan aan de LTS. Een urgentie om tunnels nog veiliger te maken ontbreekt op dit moment. Dit heeft de kans van het slagen van de businesscase in NL doen slinken. Wel worden mogelijkheden gezien bij bestaande tunnels waar een hoger veiligheidsniveau wordt verlangd. Het aanpassen van bestaande installaties is vaak een omvangrijke en soms zelfs onmogelijke operatie zoals bij aantallen en afstanden tussen vluchtdeuren. Het toepassen van de TFG zou dan een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn.

Royal HaskoningDHV focust op innovatie en wil actief meedenken met klanten om gezamenlijke waarde te creëren voor onze samenleving. Ideeën delen en elkaar inspireren zijn belangrijke ingrediënten om dit doel te behalen. Onze ‘Nieuwe Aanpak Veilige Vluchtweg’ is hier een ander voorbeeld van. Graag kom ik met mensen in gesprek over dit idee en/of laat ik me inspireren door andere innovatieve ideeën. Schroom niet om te reageren op deze blog, mij via LinkedIn te benaderen of een email te sturen.