Laten we ons niet blijven richten op het optimaliseren op kruispuntniveau!

Binnen het werkveld van de verkeersregeltechniek is er in mijn optiek niet veel veranderd in de meer dan twintig jaar dat ik werkzaam ben in dit vak. Natuurlijk, verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn sneller geworden, wat ook noodzakelijk is omdat de regelprogramma’s vele malen complexer zijn dan vroeger. CCOL is inmiddels aan versie 9.0 toe en KAR is common sense in plaats van VETAG. Ook zijn er netwerkregelaars op de markt, waarmee we het verkeer kunnen optimaliseren. Maar we hebben ons de afgelopen twintig jaar (te) sterk georiënteerd op optimalisaties op kruispuntniveau. En dat kan beter!

Rijdende auto's die informatie zenden | Royal HaskoningDHV

Wat we feitelijk aan het doen zijn geweest, is niet heel veel meer dan op lokaal niveau de laatste seconden uit de verkeersregeling persen. Het moet gezegd worden, daar zijn we als verkeersregeltechneuten in al die jaren vreselijk goed in geworden! De weggebruiker staat veel minder te wachten op niets, busprioriteit in de regeling gebeurt op basis van stiptheid en voetgangers en fietsers worden verwend met wachttijdvoorspellers. Echter, we bekijken ieder kruispunt momenteel individueel. Zo kan bijvoorbeeld een groene golf verderop in de stad weer teniet gedaan worden.

Verkeer slimmer maken

De ontwikkelingen op IT gebied gaan snel. We leven in een wereld die steeds meer connected is, ook de weggebruikers! Er komt steeds meer data beschikbaar, die gebruikt kan worden voor slimme verkeerstoepassingen. Zodat we bijvoorbeeld veel nauwkeuriger (dan met traditionele lusdetectie) kunnen bepalen waar verkeersdeelnemers zich bevinden. Maar ook kunnen we de weggebruikers van informatie voorzien over bijvoorbeeld reistijden, adviessnelheden, tijd tot groen en tijd tot rood.

In 2016 is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het programma Talking Traffic een partnership aangegaan met regio’s en bedrijven om ook op verkeersgebied klaar te zijn voor deze connected wereld. Om slimme toepassingen te realiseren die gebruik maken van deze data. Binnen het Talking Traffic programma is de VRI een belangrijk instrument. Ook de VRI zal moeten kunnen omgaan met deze connected data. Hiervoor is de iVRI bedacht, een intelligentere VRI. Deze iVRI wordt aangestuurd door ITS-applicaties; slimme toepassingen om (groepen van) verkeersdeelnemers te prioriteren, weggebruikers te voorzien van informatie en verkeersstromen te optimaliseren. Hiermee kunnen hogere doelen op netwerkniveau, dus voor een stad of gebied, worden nagestreefd.

Eindelijk op netwerkniveau

Eindelijk, na al die jaren, komt regelen op netwerkniveau daadwerkelijk binnen handbereik. En wordt de verkeersregelinstallatie een verkeersmanagementinstrument pur sang. Met het partnership Talking Traffic als aanjager zal de (i)VRI een belangrijk instrument zijn binnen netwerkbreed verkeersmanagement. Door de vele kruispunten binnen een stad als één geheel te bekijken, kunnen we ons richten op de doelstellingen voor de gehele stad. De weggebruiker krijgt de snelste route door de stad en de verkeersdrukte wordt over de gehele stad het beste gemanaged. Door deze ‘netwerkbenadering’ kunnen we slimme mobiliteit optimaal door de gehele stad doorvoeren, zodat het verkeersmanagement voor de gehele stad het beste resultaat oplevert. Tevens kan het verkeersmanagement op deze manier aansluiten op beleidsdoelstellingen en maatschappelijke doelstellingen van gemeenten, zoals CO2 reductie of het prioriteren van vrachtverkeer, fietsers of hulpdiensten.

Kruispunt | Royal HaskoningDHV

Maar dat vereist van ons als verkeersregelkundige wel een verandering. Door een andere en voornamelijk brede kijk op ons werkveld kunnen we netwerkbreed verkeersmanagement daadwerkelijk integreren binnen de verkeersregeltechniek. Ik vertel u er graag meer over in mijn volgende blogs.

Wilt u sparren over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Cornelis van Bemmel

De economie trekt aan en dat is goed nieuws. Echter nemen hierdoor ook de verkeersdruk en de files toe, terwijl we onze steden aantrekkelijk willen houden om te werken én wonen en de reizigers een goede doorstroming door de stad willen bieden.

Wij vinden het daarom hoog tijd voor Het Nieuwe Verkeersmanagement! Cornelis van Bemmel, senior adviseur Intelligent Transport Systems en Traffic Management, legt u in zijn blogs de stappen uit naar het verkeersmanagement van nu en de toekomst:

  1. De (i)VRI als instrument voor netwerkbreed verkeersmanagement
  2. Netwerkbreed verkeersmanagement integreren binnen de verkeersregeltechniek
  3. Slim, slimmer, slimst. Of: hoe slimme verkeerstoepassingen nog slimmer kunnen worden

We hopen u hiermee te inspireren om samen stappen te zetten naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor uw stad of gemeente!