Transport Challenge

Overal ter wereld en iedere dag opnieuw verplaatsen zich eindeloze stromen van mensen en goederen. Dit creëert belangrijke sociale en economische waarden. Vervoer en mobiliteit zijn belangrijk voor onze huidige economie, maar hebben daarnaast grote gevolgen voor het verbruik van fossiele brandstoffen, de gezondheid en veiligheid van mensen en ecosystemen en kosten.

Hoe verkeerstoepassingen nog slimmer worden | Royal HaskoningDHV

Slim, slimmer, slimst. Of: hoe slimme verkeerstoepassingen nog slimmer worden

Transport 18 aug 2017

De plek die verkeersregeltechniek zal innemen binnen netwerkbreed verkeersmanagement biedt volop mogelijkheden. Slimme verkeerstoepassingen (ITS-applicaties) zullen, gebruik makend van informatie van onder andere connected data, de (i)VRI’s aansturen op basis van de keuzes en randvoorwaarden die wij als verkeersregeltechnici meegeven. En dat is nog maar het begin!

Meer
Het Nieuwe Verkeersmanagement | Royal HaskoningDHV

Het nieuwe verkeersmanagement

Transport 6 jul 2017

Netwerkbreed verkeersmanagement levert het beste resultaat op voor de gehele stad. Als we anders en voornamelijk breder naarons werkveld gaan kijken, kunnen we dit daadwerkelijk gaan integreren binnen de verkeersregeltechniek! En dat begint bij het besef dat we met verkeersregelingen geen solitaire doelen moeten nastreven, maar juist de doelfuncties op netwerkniveau.

Meer
Kruispunt | Royal HaskoningDHV

De (i)VRI als instrument voor netwerkbreed verkeersmanagement

Transport 20 jun 2017

Binnen het werkveld van de verkeersregeltechniek is er de afgelopen twintig jaar niet veel veranderd. Dit komt doordat we ons te sterk georiënteerd hebben op optimalisaties op kruispuntniveau. En dat kan beter!

Meer
Gelderse Gezondheidswijzer: integrale aanpak | Royal HaskoningDHV

Integrale aanpak van gezondheid in ruimtelijke ontwikkeling

Transport 23 feb 2017

De mogelijkheden om via de leefomgeving de gezondheid van mensen te verbeteren zijn veel groter dan je zou denken. Het milieu heeft, na roken, de grootste bijdrage aan de totale ziektelast in Nederland en is te vergelijken met de impact van overgewicht.

Meer
Example of circular composite bridge designed by Royal HaskoningDHV and FiberCore Europe. Copyright image: J. Smits, Royal HaskoningDHV Architect & FiberCore Europe | Royal HaskoningDHV

In 5 stappen naar een lokale circulaire GWW!

Transport 19 jan 2017

Stappen zetten naar een circulaire economie! Daar zijn we op beleidsniveau druk mee bezig in Nederland. Maar hoe kunnen we nu concreet aan de slag om als gemeenten en provincies het goede voorbeeld te geven?

Meer