Transport Challenge

Overal ter wereld en iedere dag opnieuw verplaatsen zich eindeloze stromen van mensen en goederen. Dit creëert belangrijke sociale en economische waarden. Vervoer en mobiliteit zijn belangrijk voor onze huidige economie, maar hebben daarnaast grote gevolgen voor het verbruik van fossiele brandstoffen, de gezondheid en veiligheid van mensen en ecosystemen en kosten.