Samen maken we het verschil in klimaatadaptatie

Water 30 sep 2021

Het klimaat verandert door ons mensen, dat staat vast. Volgens vooraanstaande wetenschappers, zoals Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, hebben wij het zelfs in de laatste 50 jaar voor elkaar gekregen om de aarde in een nieuw geologisch tijdperk te brengen. Na ruim 10.000 jaar in het holoceen te hebben geleefd, is volgens hen nu een nieuw tijdperk aangebroken: het antropoceen (tijdperk van de mens).

Meer

Van luxe naar noodzaak: kansen voor parametrisch ontwerpen?

Urban 22 sep 2021

Dagelijks werk ik aan projecten in complexe omgevingen waar vaak tegenstrijdige eisen op tafel liggen: een dichtbebouwde omgeving met hoge geluidsbelasting en tóch een gezond gebouw neer willen zetten.

Meer
DE NIEUWE 70 JAAR OUDE GEVLEBRUG IN AMSTERDAM

De nieuwe 70 jaar oude Gevlebrug in Amsterdam

Urban 1 sep 2021

Hoe hergebruik maatschappelijke waarde toevoegt in de fysieke leefomgeving. We maken van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over dit project van Daan Alsem, Senior Project Manager Infrastructuur.

Meer

Klimaatadaptatie en digitale participatie in de praktijk

Water 27 mei 2021

Bij gebiedsprocessen is participatie tussen overheden en stakeholders essentieel. In deze tijd waarin we veel thuiswerken en de opties voor bijeenkomsten beperkt zijn is dat een uitdaging. Voor het project KNOOP XL in Eindhoven hebben we met behulp van twee digitale tools naast uitleg over klimaatadaptatie en mogelijke oplossingen, maar door de gekozen vorm ook aandacht besteed aan samenwerking.

Meer
Nhow Hotel Interieur | RoyalHaskoningDHV | Afbeelding is aangeschaft via mvlmedia

Van luxe toevoeging naar noodzaak: moeten we ontwerpen niet anders doen?

Urban 12 mei 2021

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere grootstedelijke gebieden in de wereld vallen mij een aantal interessante trends op. Ontwikkelingen die invloed hebben op het bouwfysische aspect van het ontwerpen, maar ook op mijn rol van bouwfysicus.

Meer

Soms te nat en soms te droog – de watertransitie kan niet meer wachten

Water 4 mei 2021

Eind 2019 presenteerde de ‘Beleidstafel Droogte’ een rapport met de ietwat zelfgenoegzame titel ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’. We zochten daarin tevergeefs naar het antwoord op onze vraag ‘waarom duurt het zo lang voordat Nederland droogte echt beteugelt?’

Meer

Afvalwater is een eeuwige bron om watertekort te stoppen

Water 4 mei 2021

Laatst ontving onze wijk in Amersfoort een aankondiging van een rioolrenovatie. De vrijdag daarop mochten we niet douchen en moesten ook de vaatwasser en de wasmachine uit blijven. Het zijn beperkingen waar we zelden mee worden geconfronteerd en het benadrukt hoe vanzelfsprekend het is om als huishouden dagelijks honderden liters water weg te spoelen

Meer

Verwijderen giftige cocktail op rwzi’s vraagt integrale aanpak

Water 4 mei 2021

De giftige cocktail Onze drinkwaterbronnen raken vervuild met microverontreinigingen zoals medicijnresten. In oppervlaktewateren worden concentraties aangetroffen boven acute toxiciteitsgrenzen voor organismen. Daarnaast is er de zorg dat de cocktail van honderden tot duizenden verschillende microverontreinigingen chronische negatieve effecten op het aquatisch milieu heeft.

Meer

Virtual commissioning gemalen inbedrijfstellen zonder water

Water 13 jan 2021

Virtual commissioning maakt het mogelijk om vóór de werkelijke inbedrijfstelling de werking van de regeling van gemalen en pompstations te testen met een digital twin van het afvalwatertransportsysteem.

Meer

Wat als alles anders wordt

Water 25 sep 2020

“Wat een zomer hebben we achter de rug! Heeft u ook zo genoten van het heerlijke Nederlandse weer deze zomer? Ook hierin ontdekken we “het nieuwe normaal” met aanhoudende hitte, forse stortbuien, en perioden van lange droogte. Daarbij is het coronavirus nog steeds onder ons waardoor velen binnenshuis zaten bij 30°C op de thermometer.

Meer
Grondstoffen uit afvalwater – Blog - Royal HaskoningDHV

Het is tijd voor een demarrage met grondstoffen uit afvalwater

Water 14 sep 2020

Het is september 2020 en we kijken voor het eerst in het bestaan van de Tour de France zo laat in het jaar naar deze mooie Franse wielerkoers. Ik ben zelf al van jongs af aan fan van de wielersport. Mijn eerste bewuste herinnering dateert van 1977 toen Hennie Kuiper als eerste boven kwam op Alpe d’Huez.

Meer

Klimaatneutrale rioolwater- zuiveringsinstallatie

Water 24 aug 2020

Overal en altijd worden er plannen gemaakt. Van noodzakelijke plannen zoals een boodschappenlijstje, leuke plannen zoals het sportrooster, veiligheidsplannen zoals een extra drempel in de straat tot visionaire plannen zoals de aanleg van windparken op zee. Al deze plannen hebben met elkaar gemeen dat er een gewenst toekomstig resultaat is.

Meer
Let’s bring in the Dutch! | Royal HaskoningDHV

Let’s bring in the Dutch!

Water 10 jul 2020

Zijn we goed voorbereid op een nabije toekomst waarin we te maken hebben met complexere, integrale vraagstukken rondom klimaatadaptatie en sterk aanzwellende datastromen? Maken we al optimaal gebruik van alle technologische en digitale middelen? Ik denk dat we nog een grote stap kunnen en moeten zetten.

Meer

Klaarmaken voor de toekomst – investeer in opleidingen

Water 24 apr 2020

Er zijn vele vraagstukken aangaande het optimale gebruik van water in de industrie. Alleen al het zuiveren van industrieel afvalwater heeft veel verschillende facetten, dat weet u zelf misschien als geen ander.

Meer

De waterzuivering draait automatisch door (DWDAD)

Water 23 apr 2020

In deze blog wordt duidelijk hoe Aquasuite software onze klanten helpt met het managen van operationele risico’s. Daarbij beginnen we bij Industry 4.0, een belangrijk thema dat veel aandacht krijgt binnen de industrie. Industry 4.0 is al lang geen hype meer maar realiteit en de kansen die dit biedt voor de industrie worden ook herkend.

Meer
Naast de Coronacrisis de watercrisis? | Royal HaskoningDHV

Naast de Coronacrisis de watercrisis?

Water 22 apr 2020

We zitten nu middenin een crisis die ons dagelijks leven ingrijpend beïnvloedt, daar is al veel over gezegd, ook de media staan er boordevol mee, we moeten ons razendsnel aanpassen Zijn we voldoende voorbereid op de volgende crisis? Dat zou zomaar een watercrisis kunnen zijn!

Meer
Legionella in tijden van Corona of Corona in tijden van Legionella: zoek de verschillen | Royal HaskoningDHV

Legionella in tijden van Corona of Corona in tijden van Legionella: zoek de verschillen

Water 22 apr 2020

Door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht, de aerosolen, kunnen mensen besmet raken met de legionellabacterie die een zware longontsteking, de veteranenziekte, kan veroorzaken. Op dezelfde wijze, door inademing van aerosolen, kunnen mensen geinfecteerd raken door het coronavirus!

Meer

Laadpalen voor elektrische autos hoogste tijd voor een serieuze aanpak

Industrial 3 mrt 2020

Matthijs Kok van de gemeente Utrecht en Mark Gorter van Royal HaskoningDHV werken samen aan de uitrol van laadpalen in de stad.

Meer

Kiezen voor biomassa - Je moet wel gek zijn - Toch

Industrial 18 feb 2020

Biomassa is uit de gratie. De kranten schrijven er volop over: Het vervuilt onze lucht, stoot meer CO2 uit dan steenkool, leidt tot ontbossing, verlies aan biodiversiteit en brengt onze voedselvoorziening in gevaar.

Meer

Drie lessen voor snellere ontwikkeling van windprojecten op industrie- en bedrijventerreinen

Industrial 18 feb 2020

Biomassa is uit de gratie. De kranten schrijven er volop over: Het vervuilt onze lucht, stoot meer CO2 uit dan steenkool, leidt tot ontbossing, verlies aan biodiversiteit en brengt onze voedselvoorziening in gevaar.

Meer

Het onvermijdelijke CCS en waarom het toch een goed idee is

Industrial 5 feb 2020

Tot recent leek het klimaatbeleid nog redelijk vrijblijvend, maar dat zou snel kunnen veranderen. De Urgenda-uitspraak laat zien dat ook klimaatafspraken afdwingbaar zijn.

Meer

Investeringen in industrieclusters zijn sleutel voor energietransitie

Industrial 21 jan 2020

De roep om actie om klimaatverandering tegen te gaan is steeds luider: activisten gaan de barricades op, de politiek schroeft doelen en ambities op en uitvoerend Nederland roept dat er hard wordt gewerkt.

Meer

Anti-cyclisch ontwerpen - slim ontwerpen van intelligente gebouwen

Industrial 7 jan 2020

Welkom in de toekomst! We maken samen een korte reis in de tijd naar het jaar 2038. De energieopwekking op wereldniveau bestaat voor het eerst in de geschiedenis voor een groter deel uit duurzame energiebronnen dan uit fossiele energiebronnen.

Meer
Vijf aanbevelingen voor Duurzame dijken | Royal HaskoningDHV

Vijf aanbevelingen voor Duurzame dijken

Water 19 dec 2019

Het afgelopen jaar is duurzaamheid zowel bij de waterschappen als het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hoog op de agenda gekomen. Daar waar een paar jaar geleden duurzaamheid nog een administratieve oefening was in de aanbesteding, is het nu door de landelijke klimaatopgaven een serieus onderwerp geworden, waarvan iedereen de urgentie voelt.

Meer

Smart grid: van hype naar visie, wie doet er mee?

Industrial 17 dec 2019

Ik neem je graag mee in de wereld van “smart grids”. Een gehypte term die ik zelf ook veel gebruik, maar waar ik wel in geloof! Het is geen doel op zich, maar een middel om de energietransitie te versnellen.

Meer

Op zoek naar realistische oplossingen rond stikstof

Water 5 dec 2019

De stikstofdiscussie woedt nog volop in Nederland. Het kabinet is met noodmaatregelen gekomen om de enorme file van opgeschorte plannen weer in beweging te krijgen, maar projecten moeten niettemin individueel worden getoetst. Voor de waterschappen gaat het om vele honderden projecten in vele soorten en maten. De kunst is om tot realistische oplossingen te komen.

Meer

Een energie-eiland versnelt de transities op de Noordzee

Industrial 3 dec 2019

Recent is weer een nieuwe stap gezet in de ruimtelijke ontwikkeling op de Noordzee. In het definitief voorzittersvoorstel ‘Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee’ voorziet de heer Wallage drie grote transities op de Noordzee...

Meer

In 3 fasen van Transitievisie Warmte naar projectrealisatie

Industrial 19 nov 2019

Dat we van het aardgas afgaan hoef ik niet meer uit te leggen. Dat u als provincie, gemeente of publieke- en private partij samen Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte (TVW) maakt, ook niet. Om uw projecten vervolgens te realiseren, dat is een heel ander verhaal.

Meer

RESsen, Worstelen of Wennen?

Industrial 5 nov 2019

Het zijn spannende maanden voor de regionale energietransitie! Zomer 2020 gaan 30 regionale samenwerkings­verbanden hun strategie presenteren: hoe te komen van fossiele naar duurzame energie in de regio?

Meer

Energienetten optimaliseren door parametrisch ontwerp

Industrial 3 okt 2019

De distributienetten in Nederland hebben een unieke positie als verbindende schakel in de energietransitie. Kan parametrisch ontwerpen de netbeheerder en haar stakeholders helpen complexe modellen te simuleren en toekomstscenario’s inzichtelijk maken te maken?

Meer

Smart charging voorwaarde voor succesvolle energietransitie

Urban 17 jul 2019

Mobiliteit veranderen is een uitdaging: de auto staat (of stond?) immers voor vrijheid en status. Toch willen we geen vol geparkeerde straten en parkeerproblemen meer, maar schone lucht. Voor de hand liggende maatregelen zijn minder vliegen, minder auto’s, minder reizen, meer OV en meer fietsen.

Meer

Niet circulair inkopen is altijd duurder

Urban 1 jul 2019

Recentelijk hebben gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een intentieverklaring circulair inkopen getekend en een gezamelijke roadmap opgesteld. Hiermee kan circulair inkopen praktisch worden ingebed in de organisaties.

Meer

Met elkaar fysieke en virtuele wereld verbinden

Water 9 mei 2019

Ik ben een relatieve nieuwkomer: op 1 februari ben ik begonnen als Business Line Director Water bij Royal HaskoningDHV. De grote uitdaging waar we nu voor staan is de vermenging van de fysieke infrastructuur met de virtuele wereld.

Meer

Heat Networks, winst uit warmte

Water 15 mrt 2019

In het nieuwe jaar valt het niet meer te ontkennen: de energietransitie gaat gebeuren en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Energiebedrijven en gemeentes zijn druk bezig om wijken van het gas af te krijgen vóór de gaskraan in 2030 dichtgedraaid wordt. Maar wat is een kansrijk alternatief?

Meer
Niet het vorige maar het volgende probleem | Royal HaskoningDHV

Niet het vorige, maar het vólgende probleem

Water 1 mrt 2019

Als er iets niet goed werkt, kom je er uiteindelijk altijd wel achter hoe dat komt. En dat repareer je dan. Maar wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat je de vólgende vervelende verrassing voorkomt. Vraag is dan: hoe kom je erachter wat dat volgende probleem kan zijn? Hoe los je iets op wat nog niet is gebeurd?

Meer

Transities vragen om professionals in samenwerking

Industrial 28 jan 2019

Het zijn spannende maanden voor de regionale energietransitie! Zomer 2020 gaan 30 regionale samenwerkings­verbanden hun strategie presenteren: hoe te komen van fossiele naar duurzame energie in de regio?

Meer
Hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire toekomst | Royal HaskoningDHV

Hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire toekomst?

Urban 17 jan 2019

De week van de circulaire economie triggert mij als sociaal wetenschapper vooral ook om extra stil te staan bij een heikel punt; hoe krijgen we mensen in beweging voor een circulaire samenleving? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Meer
Gletsjers | Royal HaskoningDHV

Innoveren kun je leren

Water 17 okt 2018

Water is de essentie van ons leven. Daar zijn we ons misschien weer extra van bewust na deze zomer. Mijn zomer bracht ik door in Noorwegen waar de innovaties je om de oren vliegen. Hoe innoveer je succesvol? En hoe doe je dat met water?

Meer
Complexiteit moet schuilgaan achter eenvoud | Royal HaskoningDHV

Complexiteit moet schuilgaan achter eenvoud

Water 2 okt 2018

Je navigatie piept: maximum snelheid 50 kilometer. Je remt af. Het zijn eenvoudige signalen die je gedachteloos uitvoert maar wel met hulp van navigatie en satellieten. Als je zelf met die complexiteit aan de slag moet, ben je allang door het dorp heen voor je iets hebt kunnen besluiten.

Meer
Digitale transformatie  | Royal HaskoningDHV

Samen optrekken in digitale transformatie

Water 26 sep 2018

Waterschappen verenigen historie, heden én toekomst. Ze bestaan al eeuwenlang en met een hele serie monumentale en beeldbepalende kunstwerken hebben ze een onmiskenbaar stempel gedrukt op ons kenmerkende Nederlandse landschap. Maar tegelijk staan ze midden in de samenleving van vandaag én hebben ze de blik vooruit gericht.

Meer
Water | Royal HaskoningDHV

Industrieel water: eenvoudige antwoorden op complexe vragen

Water 19 sep 2018

Industrieel water is complex, maar de beste oplossingen herken je juist aan hun eenvoud. Daarom moet je op zoek naar de kern: wat is precies het probleem, en wat wil je precies bereiken? Die ontdekkingstocht wil ik graag samen met de klant maken.

Meer

Een fris biertje

Water 12 sep 2018

Er bestaat bier dat wordt gemaakt met gezuiverd afvalwater. Circular water is mijn werkterrein, ik kan er enthousiast over praten en ik ben overtuigd van de grote mogelijkheden. En het is knap gemaakt, dat bier, maar ik hoef het niet. De besmettelijke herkomst van het gebruikte water staat me gewoon tegen.

Meer

Wilt u vandaag twee gebakjes?

Water 12 sep 2018

Stel dat je mensen vraagt: wilt u vandaag één gebakje of volgende week twee? Grote kans dat ze voor het eerste kiezen. Bij nature based solutions draait het om vooruit kijken, integraliteit, om het snappen van het systeem, om ruimte voor ontwikkeling en daarmee om de lange termijn.

Meer
Jongen met chocolade | Royal HaskoningDHV

Chocola maken van Big Data

Water 10 sep 2018

Big data analytics, machine learning en artificial intelligence: iedereen heeft het over smart, ook in de waterwereld. Ook ik ben overtuigd van het potentieel, maar ik blijf tegelijk graag nuchter. We hebben het in de eerste plaats over hulpmiddelen om chocola te maken van grote, onoverzichtelijke hoeveelheden data.

Meer
Samen buiten de lijntjes kleuren | Royal HaskoningDHV

Samen buiten de lijntjes kleuren

Water 31 mei 2018

In mei en juni 2016 viel er extreem veel regen in Zuidoost Brabant en Noordwest Limburg. Dat leidde tot een serie claims, maar óók tot een gebiedsproces van de betrokken waterschappen, sámen met inwoners, ondernemers en agrariërs. Startvraag: hoe kunnen we samen het watersysteem robuuster maken?

Meer
Royal HaskoningDHV | Avery Dennison

Omgevingswet voor bedrijven: in gesprek met Avery Dennison over kansen en uitdagingen

Urban 5 apr 2018

De nieuwe Omgevingswet heeft niet alleen grote gevolgen voor overheden, ook voor bedrijven zijn er aanzienlijke veranderingen. De direct werkende regels voor bouwen en milieu veranderen. Bestemmingsplannen worden trapsgewijs via een Omgevingsvisie omgezet in een Omgevingsplan. Ik ging in gesprek met Wim van ’t Riet, EHS manager bij Avery Dennison.

Meer
Verkiezingsposters Utrecht | Royal HaskoningDHV

Een Goede Raad voor de Omgevingswet

Urban 22 mrt 2018

Gisteren heb ik gestemd voor de nieuwe gemeenteraad in mijn gemeente Nijmegen. De nieuwe raad is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mijn stad, in al zijn facetten. In die periode treedt ook de Omgevingswet in werking. Wat is de ambitie van de nieuwe gemeenteraad?

Meer
Miniatuurstad | Royal HaskoningDHV

10 aandachtspunten bij de implementatie van de Omgevingswet

Urban 24 jan 2018

Uitstel van de invoering van de Omgevingswet is voor overheden gelukkig geen reden om de implementatie vooruit te schuiven. Een richting of structuur als houvast voor de ontwikkeling van een eigen robuuste implementatie­strategie is denk ik erg belangrijk. Daarom heb ik voor u 10 aandachtspunten ontwikkeld die helpen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Meer
Fountain love by jaume plensa | Royal HaskoningDHV | Wietze Landman

Slimme oplossingen voor een open samenleving

Water 23 jan 2018

De Friezen willen met Leeuwarden en Friesland als culturele hoofdstad van Europa op het wereldtoneel belanden. Ik ben er trots op dat we als ingenieursbureau met onze integrale benadering mee kunnen werken aan het inzetten van cultuur voor een iepen mienskip, een open samenleving.

Meer
Logo's circulaire economie | Royal HaskoningDHV

Hoe ziet de circulaire economie in Nederland eruit?

Urban 19 jan 2018

Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai, kan daar antwoord op geven! In dit blog geven we u een sneak preview van de stand van zaken van de circulaire economie in Nederland aan de hand van de eerste 1.000 geïdentificeerde circulaire initiatieven.

Meer
Moerasachtig gebied | Royal HaskoningDHV

Nederland Circulair in 2050: niet zonder natuurlijk kapitaal

Urban 18 jan 2018

Maandag 15 januari zijn de transitie-agenda’s voor het programma Nederland Circulair in 2050 gepresenteerd. Op vijf thema’s zijn plannen gemaakt hoe Nederland volledig circulair zal zijn in 2050.

Meer
Bermgras | Royal HaskoningDHV

Van berm tot bladzijde

Urban 17 jan 2018

Terrein beherende organisaties zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies zorgen ervoor dat bermgras gemaaid wordt. Dit bermgras wordt vervolgens afgevoerd als afval. Zonde, want bermgras bevat allerlei waardevolle eiwitten en gras vezels die op deze wijze weggegooid worden!

Meer
Wasbare luier | Royal HaskoningDHV | Bamboobaby

Joepie de Poepie: wasbare luiers leasen!

Urban 16 jan 2018

Een kindje plast en poept in de eerste vier levensjaren zo’n 5300 luiers vol. Wasbare luiers zijn op dit moment in Nederland de enige manier om dit afval te reduceren aangezien er nog geen recycling installaties zijn. Wat kan je als gemeente met een visie voor een circulaire, afvalvrije economie doen om inwoners aan de wasbare luiers te krijgen? De gemeente Rheden heeft een uniek idee…

Meer
Schema Circulaire Economie Zuid-Holland | Royal HaskoningDHV

Hoe komen we tot een beleidskader circulaire economie? Case Zuid-Holland

Urban 15 jan 2018

Hoe geven we handen en voeten aan circulaire economie? Hoe bepaal je als overheid je positie in het speelveld van ideeën, initiatieven, partijen en belangen? Hoe zorg je voor een kader om beleid, instrumenten en kennis effectief in te zetten? Allemaal vragen die in deze spannende beginfase van de circulaire economie gesteld worden. Zo ook door de provincie Zuid-Holland. Lees hier onze bevindingen.

Meer

Evolutionary Approach to Resilience

As green shoots start to appear in areas devastated by wildfires in Australia, the natural world is once again showing us the path to better resilience.

Meer

Hergebruik prefab liggers maakt viaducten circulair

Hoe hergebruik van liggers van viaducten die gesloopt worden, maatschappelijke waarde toevoegt door deze elders in nieuwe viaducten toe te passen. We maken van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over dit project van Rob Vergoossen, Leading Professional Structural Engineering of Infrastructure, en Rien Bakker, Business Development Manager.

Meer