Onze maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming, vereisen van ons samenwerking en verandering. We slagen er alleen niet altijd in om samenwerkingen effectief te maken en dat leidt tot trage processen en weinig tastbaar resultaat.

Wij ondersteunen en leiden regionale en landelijke en programma’s. Regionaal begeleiden wij bijvoorbeeld op Voorne-Putten (provincie Zuid-Holland) 4 gemeenten, 6 Woningbouwcorporaties en de netbeheerder bij het opstellen van een gezamenlijke Warmtetransitie-visie om in 2050 aardgasvrij te worden.

Daar zijn nieuwe samenwerkingen voor nodig en onze programma-aanpak helpt samenwerkende partijen zich goed te organiseren. Dit helpt publieke en private organisaties en bestuurders samen hun maatschappelijke opgaven, door gedeeld eigenaarschap, te realiseren.

Lees meer >