Ik neem je graag mee in de wereld van “smart grids”. Een gehypte term die ik zelf ook veel gebruik, maar waar ik wel in geloof! Het is geen doel op zich, maar een middel om de energietransitie te versnellen.

Niet te rijmen

De energietransitie is ingegeven door klimaatverandering. In Nederland speelt ook het ‘Groningse gas’ een belangrijke rol. Voor mij persoonlijk gaat het vooral om de manier waarop we met onze fossiele bronnen omgaan; ik vind het niet te rijmen dat we deze bronnen, die er miljoenen jaren over hebben gedaan om te ontstaan, in zo’n korte tijd verbruiken. Aan de andere kant doe ik er zelf net zo hard aan mee en daar hebben we gelijk een belangrijk aspect van verandering te pakken: ergens vinden we dat verandering moet, maar echt veranderen is moeilijk.

Naast energietransitie is er nog een belangrijke verandering gaande, de digitale transformatie waarin informatietechnologie verandert van ondersteunend aan bedrijfsprocessen naar een drijvend kracht voor nieuwe business modellen. Dit leidt tot het ontwrichten van bestaande business modellen met bekende voorbeelden zoals Netflix, Airbnb en Tesla. Deze digitale revolutie kan vanuit de energiesector als bedreiging worden gezien, maar het is in wezen een mooie kans.

Als je begrijpt wat de energietransitie nodig heeft èn welke digitale mogelijkheden er zijn, dan kunnen we gaan versnellen. Er zijn al mooie voorbeelden zoals het Brooklyn Microgrid en de manier waarop TenneT Blockchain technologie toepast door thuisaccu’s en elektrische auto’s te laten bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans.

Lees meer >