De roep om actie om klimaatverandering tegen te gaan is steeds luider: activisten gaan de barricades op, de politiek schroeft doelen en ambities op en uitvoerend Nederland roept dat er hard wordt gewerkt. Plannen zijn er genoeg, windmolenparken schieten uit de grond en zonneparken strekken zich steeds verder uit. Maar de absolute CO2 emissies van de grote industrieën zijn in de afgelopen 30 jaar met slechts 1% afgenomen, hoewel de industriële productie wel is toegenomen.

De reductie in de industrie is tot nu toe voornamelijk te danken aan andere broeikasgassen; verdere reductie zal nu echte CO2 reductie moeten zijn. Als we dit afzetten tegen de doelstelling van 49% reductie uit het Klimaatakkoord, dan is het mij duidelijk dat we een stevige trendbreuk nodig hebben. En dat is niet makkelijk. In mijn eigen leven zijn er al zo veel voorbeelden te vinden waar de intentie tot veranderen strandt in goede voornemens. Dat is dan vooral omdat ik moet inleveren: geld, tijd of comfort.

Lees meer >