Industrieel water is complex, maar de beste oplossingen herken je juist aan hun eenvoud. Daarom moet je op zoek naar de kern: wat is precies het probleem, en wat wil je precies bereiken? Die ontdekkingstocht wil ik graag samen met de klant maken.

Dat industrieel water complex is, heeft verschillende oorzaken. Ik noem er drie. Ten eerste: geen bedrijf is hetzelfde. Een ijsjesfabriek kun je niet vergelijken met pakweg een staalfabrikant. Ten tweede: voor bedrijven is het een secundair proces. Primair is het maken van ijsjes of staal. Water wordt pas belangrijk als dat in de knel komt: te weinig water, onvoldoende zuiveringscapaciteit of problemen met compliance. En water wordt ook ineens interessant als een bedrijf serieus geld kan besparen door er slimmer mee om te gaan.
De derde oorzaak is het zuiveringsproces zelf: dat is weerbarstige materie, zeker het biologische deel ervan. Een collega van me vergeleek het werk van een watertechnoloog ooit treffend met het werk van een leeuwentemmer: hoe houd je die bacteriën in toom en hoe creëer je een klimaat waarin ze doen wat ze moeten doen? Je moet precies weten wat je doet én je moet continu blijven opletten. Anders krijgt die leeuw je toch te pakken.

Kortom, het klinkt allemaal knap ingewikkeld, en dat is het natuurlijk ook. Maar er is ook goed nieuws. Om met die leeuwentemmers te beginnen: we zijn er trots op dat we er daarvan zo’n zeventig in dienst hebben. Dankzij dat unieke arsenaal van kennis en ervaring kan ik zeggen: de techniek is eigenlijk geen probleem. Innovatief zitten we dan ook in de kopgroep. Kijk naar onder meer Nereda en Crystalactor.

Ook goed nieuws: de aandacht voor duurzaamheid is de hype echt voorbij. Bedrijven erkennen de waarde van water, ook door toenemende schaarste en onzekerheid. Er zit wereldwijd beweging in de pricing van water en dan ga je als bedrijf anders kijken naar waterbesparing, zuivering en hergebruik. Het besef groeit dat duurzaam handelen en winstgevendheid samen gaan. Sterker: als je slim met water omgaat, kun je gewoon geld verdienen. Strengere regels versterken die ontwikkeling behoorlijk. Je ziet ook dat de supply chain duurzaamheid verlangt, neem de textielindustrie in Pakistan. Bekende merken stellen eisen en verlangen dat de leverancier volledig compliant is.

Veel bedrijven zien ook in dat hun procesautomatisering voor (afval)water beter kan en moet, om dat proces stabiel te maken. Dat is de basis om kosten te besparen en calamiteiten te voorkomen. Je ontdekt patronen, ziet dingen aankomen en kunt daardoor zo nodig tijdig bijsturen. Dat is al plezierig voor één fabriek, maar het wordt natuurlijk helemaal interessant als je een hele serie vestigingen hebt. Ons Aquasuite-pakket, de basis voor integrale procesbeheersing en -regie van de waterketen, bevat daarom een afvalwatermodule. Deze optelsom van ontwikkelingen stelt ons in staat om samen met klanten, in een duurzame relatie, die complexe materie te lijf te gaan, vanuit een ‘bird’s eye perspective’: op zoek gaan naar de exacte oorzaak én naar het exacte doel dat je met elkaar wilt bereiken.

De best passende oplossing herken je vervolgens vaak aan de eenvoud, dat is immers het kenmerk van het ware. Ik herinner me levendig een opdrachtgever die op het punt stond om een kapitale nieuwe zuivering te bouwen, de offertes van de aannemers lagen klaar. Toen hebben wij onderzoek gedaan en geadviseerd om de bestaande installatie op een paar plekken aan te passen. Dat scheelde miljoenen. Dat kan dus ook de uitkomst zijn. En als je het samen slim aanpakt, kom je daar op uit: een oplossing die duidelijk, begrijpelijk, implementeerbaar en beheersbaar is. En die doet wat hij moet doen. Met elkaar iets bedenken waar je echt wat aan hebt, samen die weg afleggen, van de complexiteit naar de eenvoud, dat is het mooiste wat er is.