Dat we van het aardgas afgaan hoef ik niet meer uit te leggen. Dat u als provincie, gemeente of publieke- en private partij samen Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte (TVW) maakt, ook niet. Om uw projecten vervolgens te realiseren, dat is een heel ander verhaal.  

“Hoe groot en complex is een energieproject voor mij als provincie en gemeente?” ... &... “Kunnen wij dit als burgercoöperatie met elkaar al participerend wel aan?”

 Als je het mij vraagt complex en (nog) niet. Simpelweg omdat de ontwikkeling van nieuwe energie-infrastructuur niet bij iedereen op de dagelijkse agenda staat. Daarbij vraagt het beschikbaar maken van aardgasvrije bronnen een miljardeninvestering. Een opgave die mogelijk zelfs groter is dan de uitrol van het gasnetwerk sinds de jaren 50. Waarbij ik mijzelf altijd de vraag stel:

“Is iedere wijk in Nederland in staat zijn eigen energiebedrijf te ontwikkelen om vervolgens als ‘Buurman & Buurvrouw’ eigenaar te worden van een miljoenenbedrijf?” En willen we dat ook?

En toch gebeurt het, hoe zit dat?

Vanuit diverse projecten blijkt dat veel partijen willen samenwerken, omdat we er van doordrongen zijn dat we CO2 moeten reduceren. Zolang het maar past in de individuele agenda’s en iemand overkoepelend de regie neemt. En dan heb ik het over regie op de gehele proces van de projectontwikkeling.

Waarom regie op het gehele proces?

Omdat het simpelweg over geld en prioritering gaat. Mensen vinden het lastig om projecten overstijgend aan de eigen agenda te ontwikkelen. Zeker waar het gaat om (energie)projecten die geen onderdeel uitmaken van de primaire (investerings-)agenda. Waarbij snel onduidelijkheid ontstaat over de (technische) richting van de ontwikkeling. Wat is de business case, wie gaat investeren/financieren en wie is de uiteindelijke eigenaar?

Of we het een wijkuitvoeringsplan, een uitvoeringsstrategie of een warmteakkoord noemen, maakt niet zoveel uit. Er zal iemand verantwoordelijk moeten zijn voor de agenda overstijgende projectontwikkeling en het op te leveren resultaat. Waarbij de projectontwikkeling bestaat uit 3 fasen:

  1. De participatie en ontwikkelfase
  2. De technische en financiële realisatiefase
  3. De leverings- en exploitatiefase

Met als belangrijke randvoorwaarde dat alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid houden en nemen en met (financieel) mandaat en realiteitszin aan tafel zitten. Anders blijft het bij praten en volgt iedereen zijn eigen weg. Laten we eens wat dieper ingaan op de 3 fasen.

Lees meer >