Tot recent leek het klimaatbeleid nog redelijk vrijblijvend, maar dat zou snel kunnen veranderen. De Urgenda-uitspraak laat zien dat ook klimaatafspraken afdwingbaar zijn. Dat zagen we ook rond stikstofdepositie. Ter bescherming van de natuurgebieden rijden we straks 100 km/uur op de snelwegen. In beide gevallen zien we dat Europese regels streng én afdwingbaar zijn, maar ja, we hebben er zelf voor getekend. Gaan we straks ook afgedwongen maatregelen krijgen om CO2-emissies te voorkomen?

Best lastig, minder CO2 uitstoten

Naast CO2 stoten we nog meer broeikasgassen uit. In de praktijk blijkt dat we eigenlijk vooral de overige broeikasgassen aan het beperken zijn (CBS, 2019). De CO2-uitstoot zelf is sinds 1990 met slechts 1% afgenomen. Wat overblijft is de opgave de echte CO2-emissie terug te dringen. Dat blijft met alle moeite die we doen, toch een verrassende conclusie.

Lees meer >