Industrial Challenge

De industrie speelt een zeer belangrijke rol bij innovaties. Onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal voor de economische groei en sociale vooruitgang van een land. Goederen en diensten hebben onze levens aanzienlijk makkelijker en comfortabeler gemaakt en dit is voor steeds meer mensen haalbaar.

Smart grid: van hype naar visie, wie doet er mee?

Industrial 17 dec 2019

Ik neem je graag mee in de wereld van “smart grids”. Een gehypte term die ik zelf ook veel gebruik, maar waar ik wel in geloof! Het is geen doel op zich, maar een middel om de energietransitie te versnellen.

Meer

Een energie-eiland versnelt de transities op de Noordzee

Industrial 3 dec 2019

Recent is weer een nieuwe stap gezet in de ruimtelijke ontwikkeling op de Noordzee. In het definitief voorzittersvoorstel ‘Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee’ voorziet de heer Wallage drie grote transities op de Noordzee...

Meer

In 3 fasen van Transitievisie Warmte naar projectrealisatie

Industrial 19 nov 2019

Dat we van het aardgas afgaan hoef ik niet meer uit te leggen. Dat u als provincie, gemeente of publieke- en private partij samen Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte (TVW) maakt, ook niet. Om uw projecten vervolgens te realiseren, dat is een heel ander verhaal.

Meer

RESsen, Worstelen of Wennen?

Industrial 5 nov 2019

Het zijn spannende maanden voor de regionale energietransitie! Zomer 2020 gaan 30 regionale samenwerkings­verbanden hun strategie presenteren: hoe te komen van fossiele naar duurzame energie in de regio?

Meer

Energienetten optimaliseren door parametrisch ontwerp

Industrial 3 okt 2019

De distributienetten in Nederland hebben een unieke positie als verbindende schakel in de energietransitie. Kan parametrisch ontwerpen de netbeheerder en haar stakeholders helpen complexe modellen te simuleren en toekomstscenario’s inzichtelijk maken te maken?

Meer

Transities vragen om professionals in samenwerking

Industrial 28 jan 2019

Het zijn spannende maanden voor de regionale energietransitie! Zomer 2020 gaan 30 regionale samenwerkings­verbanden hun strategie presenteren: hoe te komen van fossiele naar duurzame energie in de regio?

Meer
Water | Royal HaskoningDHV

Industrieel water: eenvoudige antwoorden op complexe vragen

Industrial 19 sep 2018

Industrieel water is complex, maar de beste oplossingen herken je juist aan hun eenvoud. Daarom moet je op zoek naar de kern: wat is precies het probleem, en wat wil je precies bereiken? Die ontdekkingstocht wil ik graag samen met de klant maken.

Meer