Sjoerd Kerstens is een betrokken afvalwateradviseur met bijna 20 jaar ervaring waarvan meer dan 10 jaar in het buitenland. In zijn huidige functie als Leading Professional, kijkt hij naar kansen in de afvalwaterketen (1) die beogen het welzijn van mens & natuur te verbeteren, (2) voor het terugwinnen en produceren van grondstoffen én (3) het creëren van een duurzame business case.   
Hij heeft in verschillende gebieden van de waterketen gewerkt. Na zijn opleiding Milieuhygiëne (spec. Technologie) in Wageningen, werkte Sjoerd eerst als onderzoeker bij LeAF (Lettinga Associate Foundation). In 2003 vertrok hij naar (RH)DHV Beijing (China) waar hij zich richtte op de ontwikkeling van de industriële watersector (paper & pulp) en op sanitatie projecten. 

Vanaf 2007 werkte Sjoerd bij de Water & Industry groep in Nederland en werd hij tevens Cradle to Cradle adviseur. Die ontwerpbeginselen paste hij vervolgens toe voor projecten voor de industrie, waterschappen en op internationale projecten. In 2010 vertrok Sjoerd naar Jakarta (Indonesië), waar hij wederom industriële projecten uitvoerde en als sanitatiespecialist op het Urban Sanitation Development Project werkte. Na zijn terugkeer naar Nederland, promoveerde Sjoerd in 2016 op het proefschrift “Sanitation planning in developing countries; added value of resource recovery”. Ook werkt hij sinds die tijd in de Nereda Unit op het snijvlak van design & engineering, business development en sales & contract management. 
Bekend met de uitdagingen van de toenemende droogte in Nederland en zich bewust van de bestaande centrale afvalwater keten, richt Sjoerd zich sinds 2020 op een hybride centrale/decentrale aanpak. Daarbij wordt het afvalwater na zuivering in een kleinschalige (package) Nereda als een duurzaam alternatief voor grond-, oppervlakte-, en leidingwater beschouwd. Dit biedt toekomst perspectief voor mens en natuur. Zo is de cirkel weer rond.

 

Contact

Sjoerd Kerstens

Process Engineer

Amersfoort, NL

Stuur bericht Stuur bericht