Ik ben als is strategisch adviseur effectstudies en projectleider bij Royal HaskoningDHV werkzaam voor Marker Wadden. Mijn rol in het project is naast de algemene projectleiding ook het trekken van de gehele planprodcedure. Inmiddels heeft dat geleid tot een onherroepelijk bestemmingsplan en definitieve vergunningen mede op basis van plan-MER, project-MER, passende beoordelingen. Op proces, procedures, inhoud en redactie bij planstudies heb ik ruim 25 jaar ervaring, zowel van de kant van de initiatiefnemer als van de kant van bevoegd gezag. Ik heb aan vele uiteenlopende projecten een bijdrage geleverd op het gebied van natte en droge infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en natuur, luchtvaart en op het gebied van afval en industrie.

Contact

Paul Eijssen

Strategic Consultant Environmental Assessment

Amersfoort, NL

Stuur bericht Stuur bericht