Paul Aalders werkt sinds 2004 als hydroloog en specialist op het gebied van hydraulische modellering en neerslag-afvoermodellering. Sinds 2008 is hij werkzaam bij Royal HaskoningDHV en heeft in die tijd een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van het opzetten van omvangrijke en complexe hydraulische modellen, hoogwaterbescherming, gebiedsdekkende toetsingen van wateroverlast, waterberging en beekherstel. In veel van deze projecten heeft hij naast zijn rol als inhoudelijk expert ook een coördinerende rol gehad over de inhoudelijke werkzaamheden.

Paul heeft in zijn rol bij Royal HaskoningDHV een belangrijke bijdrage geleverd voor de modelontwikkelingen bij de waterschappen Dommel, Vechtstromen en Aa en Maas. In deze gebiedsdekkende modelontwikkelingen staat het flexibel opbouwen van modellen vanuit de basisdata centraal. Paul is daarom een expert op het gebied van datakwaliteit, -visualisatie en het gestructureerd verwerken van informatie tot een model.

In 2004 is Paul als hydroloog afgestudeerd aan Wageningen Universiteit. Na afstuderen werkte hij aan het project GRADE (Generator of Rainfall and Discharge Extremes) voor het Maas stroomgebied. Daarna heeft hij ruim 3 jaar als hydrologisch adviseur gewerkt voor Waterschap De Dommel. Hij heeft zich daar bezig gehouden met diverse projecten op het gebied van waterberging, hoogwatervoorspelling, GGOR Natte Natuurparels, Keur, beekherstel, vispassages, EVZ’s en waterbeheersing. Per 1 mei 2008 is hij in dienst van Royal Haskoning (per 1 juli 2012 Royal HaskoningDHV).

Contact

Paul Aalders

Expert Hydrology & Water Management

Stuur bericht Stuur bericht