Mark Groen | Royal HaskoningDHV

Met een open en ontwerpende benadering is Mark, Strategisch Adviseur Ruimte en Milieu bij Royal HaskoningDHV, in staat interactie tussen verschillende belangen en verschillende disciplines te bewerkstelligen. Vooral in complexe processen met hoge tijdsdruk weet hij partijen op één lijn te krijgen.

Mark heeft grote affiniteit met projecten, procedures en processen op het raakvlak van energie, infrastructuur, water, milieu en ruimte. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring en heeft veel projecten gedaan op verschillende schaalniveaus; van visievorming tot planvorming. De projecten en processen waar Mark bij betrokken is en was, worden gekenmerkt door een aanzienlijke ruimtelijke impact. Hierbij is het van belang om zicht te houden op de maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke gevoeligheden. Mark heeft hierdoor veel ervaring met besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus, het opstellen van ambtelijke en bestuurlijke adviezen en het creëren van draagvlak. Mark is de laatste jaren vooral betrokken bij projecten in en voor de provincies Gelderland en Overijssel op het gebied van omgevingsvisies, windenergie, energietransitie en gezondheid.