Jurgen van den Donker | RoyalHaskoningDHVJurgen van den Donker is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van Industriële water en milieu vergunningen. Jurgen is een leading professional ten aanzien van de Omgevingswet. Middels een roadshow door Nederland is hij met meer dan 100 bedrijven in gesprek getreden over de Omgevingswet. Met zijn kennis over de Omgevingswet en ervaring op het gebied van industriële vergunningen is hij in staat kansen en bedreigingen op een heldere en compacte manier te identificeren en middels zijn brede netwerk mensen uit de industrie te helpen bij hun uitdagingen rondom de implementatie van deze Omgevingswet.